پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۸/۲۱ دفاع:
۱۹۶۶ شناسه:
نيره السادات همزه عراقي دانشجو:
شرح آثار و احوال شيخ عبد القادر گيلاني با تكيه بر فيوضات رباني عنوان فارسي:
Descriptions of the works of Sheikh Abdul Qader Gilani, based on Foucault Rabbani عنوان انگليسي:

سلسله قادريه از سلسله هاي بنام در عالم تصوف است كه پيروان بسيار در سراسر نقاط جهان مخصوصا

كشورهاي آسياي شرق دارد . آثارش بيانگر رموز صوفيانه ي نابي است كه از قرن ششم تا امروز همچنان

خوانندگان بسياري را به خود جلب كرده است .

او شاگردان بزرگي را پرورش داد و بعدها به پيروان و مريدان او لقب القادريون دادند كه در شبه قاره هند پيروان

بسيار دارد .

اين طريقت بيشتر از آنكه جنبه عرفاني و انفرادي داشته باشد رويكرد اجتماعي دارد.

بيشتر آثار شيخ به زبان عربي است در اين پژوهش سعي بر آن شده تا با ترجمه ي بخش هاي مهمتر آثارش

ديدگاه ها و نظرات او تا حدودي نشان داده شود. بخشي ديگر از پژوهش نيز نگاهي به زندگي و احوال گفتار و

كرامات و ..او دارد .

او در طول اعصارهنوز پيروان زيادي در اقصا نقاط جهان دارد كه از آثار و اذكار او استفاده مي كنند .

اين تحقيق به بررسي آثار و شرح زندگي شيخ عبد القادر گيلاني مي پردازد و ابهاماتي را كه در مورد زندگي

اوست بررسي مي كند و با تكيه بر ترجمه آثار او به بررسي آنها مي پردازد .

چکيده:

لغات كليدي: شيخ عرفان تصوف آثار ذكر فيوضات رباني قادريه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي محمد موذني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عبدالرضا سيف استاد مشاور:
دکتر عليرضا حاجيان نژاد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.