پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱/۲۸ دفاع:
۱۹۶۱ شناسه:
كامران ضرابي دانشجو:
ارائه رويكرد جديد دسته‏بندي اقلام خريد بر مبناي مدل كرالجيك با استفاده از تكنيك AHP به منظور تدوين استراتژيهاي تامين كالا در پروژه هاي نفت و گاز عنوان فارسي:
Applying the Kraljic's portfolio matrix and AHP technic to define purchasing strategies in oil&gas projects عنوان انگليسي:

بي ترديد صنعت نفت و گاز و انرژي يكي از مهمترين صنايع و موتور محركه اقتصاد در ايران و جهان صنعتي امروز است. به طور معمول توسعه ميادين نفت و گاز و بهره‌برداري از ذخاير هيدروكربوري در قالب ابر پروژه‌هايي تعريف مي‌شود كه برنامه ريزي، مديريت و اجراي آن نياز به تخصص و تجربه‌اي ويژه دارد. اين مگاپروژه ها، اغلب با تاخيرات فراوان و افزايش بودجه پروژه مواجه مي شوند. سهم عمده بودجه اين پروژه هاي چند ميليارد دلاري، به تامين و تداركات (Procurement) اختصاص مي يابد. به علت ماهيت موقت سازمان در بدنه كارفرما، پيمانكار و تامين‏كنندگان، موجب ايجاد ارتباطات كوتاه مدت و رفتار فرصت طلبانه در هر يك از اين سازمانها مي گردد. شركتها معمولا با تعداد زيادي از اقلام مورد نياز و تامين‏كنندگان كانديد مواجه هستند. اتخاذ سياست هاي يكسان در مورد تأمين اقلام مختلف منطقي به نظر نمي‏رسد.

هدف اصلي از انجام اين پژوهش، بررسي امكان سنجي پياده سازي مدل كرالجيك در يك سازمان پروژه محور در صنعت نفت و گاز به كمك AHP و به منظور كاهش ريسك تامين است.

از اين رو شركتها مي توانند با دسته بندي اقلام خريد، و تعيين سياستهاي خريد متناسب با هر دسته، براي خود مزيت رقابتي به وجود آورند. اين تحقيق نتايج زير را بدنبال خواهد داشت: با تعيين و وزن‏دهي معيارهاي دسته بندي اقلام خريد و سپس تعيين استراتژيهاي متناسب با هر دسته خريد، مي توان با برنامه ريزي راهبردي به كاهش هزينه اجرا و تحويل به موقع پروژه نائل شد.

چکيده:

خريد(procurement) ، فرايند تحليل سلسله مراتبي( AHP)

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نيما گروسي مختارزاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.