پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۲/۳۱ دفاع:
۱۹۵۸ شناسه:
حميد سوري دانشجو:
بررسي نگرش‌هاي افراد نسبت به تبليغات غيرمعمول و اثر آن بر تمايل به خريد كفش عنوان فارسي:
Investigate attitudes towards the ambient advertising and its impact on shoes purchase intend عنوان انگليسي:

كاتلر (2002) تبليغات را هر گونه ارائه و عرضه ايده‌ها، كالاها يا خدمات از يك واحد تبليغاتي، فرد يا موسسه كه مستلزم پرداخت هزينه باشد، تعريف مي‌كند. در دنياي امروز تبليغات، تاثير شگرفي بر بازاريابي دارد بگونه‌اي كه درشكل‌گيري نگرش‌ها، نحوه تصميم‌گيري و قدرت خريد مصرف‌كنندگان سودمند خواهد بود. هر ساله مبالغ زيادي صرف امور تبليغاتي مي‌شود بنابراين لازم است انجام تبليغات به شكلي كارا و مؤثر صورت پذيرد . تبليغات تاثير به‌ سزايي در بالا بردن آگاهي مشتري دارد و در واقع وسيله‌اي است كه توسط آن ، مشتريان از ابداعات و نوآوري‌هاي شركت آگاه مي‌شوند. كاربردهاي تبليغات بسيار زياد است با اين وجود تمامي آن‌ها داراي ويژگي مشتركي هستند كه آن لزوم انتقال يك پيام مي‌باشد. شركت‌ها همواره به دنبال اين هستند كه با هزينه‌هاي كمتر در زمينه تبليغات اثرگذاري بر روي مشتريان را افزايش دهند. لذا انتخاب يك رويكرد جديد كه موجب تحقق اين موضوع شود بسيار حائز اهميت مي‌باشد. در همين راستا تحقيق حاضر به دنبال بررسي نگرش‌هاي افراد نسبت به تبليغات غيرمعمول و تاثير آن بر تمايل به خريد كفش مي‌باشد. در اين پژوهش از يك مدل مفهومي استفاده خواهد شد كه در آن روابط بين متغيرها و تاثير آن‌ها بر روي يكديگر كه نهايتا موجب افزايش نيات خريد مي‌شود مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

در اين تحقيق از ده فرضيه استفاده خواهيم كرد كه به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون اين فرضيه ها نرم افزار SPSS و مدل معادلات ساختاري را بكار خواهيم برد. جامعه آماري اين تحقيق كليه شهروندان تهراني مي‌باشند كه از كفش استفاده مي‌كنند. نمونه آماري اين تحقيق نيز مشترياني هستند كه به فروشگاه هاي كفش مراجعه مي‌كنند. همچنين با توجه به پراكندگي مشتريان روش نمونه‌گيري در اين تحقيق از نوع چند مرحله‌اي مي باشد و به طور تصادفي پرسشنامه‌ها در هر منطقه با مراجعه به فروشگاه‌هاي كفش بين مشتريان كفش توزيع خواهد شد.

چکيده:

تبليغات غير معمول- شگفتي- نگرش در برابر برند- نگرش هاي عمومي در برابر تبليغات- تمايل به تبليغات دهان به دهان- تمايل به خريد- نگرش در برابر تبليغات- درگيري محصول

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر انصاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.