پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۰/۲۵ دفاع:
۱۹۵۷ شناسه:
هوتن رحيمي دانشجو:
بررسي تجربي تاثير نانو زبري سطح بر شكل‌گيري و جدايش حباب از سطح ( يا از محل تزريق ) عنوان فارسي:
Experimental investigation of the effect of nano-structured roughness on bubble detachment from substrate (or injection site) عنوان انگليسي:

فرآيند تشكيل حباب در صنعت، در تجهيزاتي كه ارتباط ميان فاز گاز و مايع در آنها وجود دارد، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. براي طراحي چنين فرآيندهايي، آگاهي كامل از تفاوت اندازه حباب تحت شرايط مختلف عملياتي مورد نياز است. روش‌هاي مختلفي براي افزايش آگاهي درباره‌ي اين فرآينددر مقالات متعدد ارائه شده‌است. در اين پروژه، هدف پيدا كردن اثر فوق آب‌گريز كردن سطح، در سطوح تزريق حباب، بر فرآيند تشكيل و جداشدن حباب مي‌باشد. پيش‌بيني از نتايج پروژه بدين‌گونه است كه با تغيير زبري سطح و به طبع آن افزايش زاويه تماس، جدايش حباب از سطح بهتر انجام شود. به اين ترتيب راندمان كاري دستگاه‌هايي كه ازين فرايند براي سيكل كاري خود بهره مي‌برند، بهبود يابد

چکيده:

جريان دوفازي، سطوح فوق آبگريز، تشكيل و جدايش حباب، نانو زبري سطح

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد فرشيد چيني استاد راهنما:
دکتر پدرام حنفي زاده استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.