پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۱۹۵۱ شناسه:
حامد نجفي استمال دانشجو:
بررسي عددي اثر رفتار غيرنيوتوني سيال عامل بر عملكرد يك " ميكروپمپ لزج " عنوان فارسي:
Effect of a Fluid’s Non-Newtonian Behavior on the Performance of Viscous Micro-Pumps: A Numerical Study. عنوان انگليسي:

در تحقيق حاضر، جريان سيال غيرنيوتني از نوع ويسكوپلاستيك در يك "ميكرو پمپ لزج" با استفاده از نرم افزار فلوئنت مورد بررسي قرار گرفته است. در اين نوع ميكروپمپ، با حركت دوراني استوانه اي واقع در كانال كه به صورت نامتقارن نصب مي شود، مي توان سيال را وادار به حركت نمود. در اين پايان نامه، كانال از نوع دوبعدي فرض شده است. براي مدل كردن رفتار ويسكوپلاستيك سيال نيز از مدل دو ويسكوزيته (Bi-Viscous) استفاده به عمل آمده است. فرض شده است كه جريان از نوع آرام، دائم، و غير قابل تراكم است. هدف از اين مطالعه، بررسي اثر تنش تسليم يك سيال بر عملكرد اين نوع ميكروپمپ مي‌باشد. همچنين نقش پارامترهاي هندسي همچون ارتفاع كانال و خروج از مركز نيز بر عملكرد اين نوع ميكرپمپ مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به‌دست آمده حاكي از نقش تعيين كننده تنش تسليم بر مشخصه هاي جريان در اين نوع از ميكروپمپ است. به عنوان مثال، در حاليكه در مورد سيالات نيوتني، با افزايش ارتفاع كانال (براي استوانه اي با قطر معين) دبي پمپ در ابتدا افزايش و سپس كاهش مي يابد در مورد سيالات بينگهام شاهد افزايش پيوسته در دبي مي باشيم. چنين رفتارهايي به تشكيل نواحي "تسليم نشده" در دامنه حل نسبت داده مي شود.

چکيده:

ميكروپمپ لزج، سيال بينگهام، نرم افزار فلوئنت، تنش تسليم.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كيوان صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فرشاد كوثري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.