پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۸ دفاع:
۱۹۴۹ شناسه:
حامد ميرزائي دانشجو:
بررسي تجربي انتقال حرارت در فرآيند چگالش روي لوله عمودي با سطح نانوساختار فوق آبدوست و فوق آبگريز عنوان فارسي:
An Experimental Study of Condensation on a vertical tube with Nano structure Superhydrophobic and Superhydrophilic surfaces عنوان انگليسي:

چگالش قطره اي ميتواند انتقال حرارت روي سطح را تا ۴ برابر افزايش دهد . با رشد چشم گير علم مهندسي سطح در ده سال اخير استفاده از اين علم در صنايع رونق يافته است .در تحقيق پيشرو اثر فوق آبدوستي و فوق آبگريزي بر چگالش بخار آب روي يك لوله عمودي صنعتي به صورت تجربي و مشاهدات عيني بررسي خواهد شد . مورد انتظار است كه چگالش قطره اي ايجاد شده روي لوله در سطوح فوق آبگريز انتقال حرارت را نسبت به چگالش لايه اي روي سطوح آبدوست افزايش داده و موجب صرفه جويي هر چه بيشتر در مصرف انرژي شود .

چکيده:

انتقال حرارت - مهندسي سطح - فوق آبگريز - فوق آبدوست - چگالش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي اشجعي استاد راهنما:
دکتر عليرضا رياسي استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد فرشيد چيني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.