پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۵ دفاع:
۱۹۴۸ شناسه:
مهرشاد جواهردشتي دانشجو:
طراحي مدل تقسيم كار نهادي خط مشي گذاري علم و فناوري جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
Designing a model for the division of labor, science and technology policy-making body in Iran عنوان انگليسي:

تكثر بي وحدت بازيگران فعال درحوزه خط مشي گذاري علم و فناوري و عدم تقسيم كار مناسب مابين اين بازيگران سبب عدم هماهنگي در ارائه اهداف و خط مشي ‌هاي علم و فناوري شده است به گونه اي كه موازي‌كاري‌ ها، تشابهات و تداخل وظايف و ماموريت هاي متعددي را در برنامه ها و ماموريت نهاد هاي مرتبط در اين حوزه شاهد هستيم. از طرفي، برنامه ها و اسناد بالادستي مربوط به علم و فناوري از قبيل نقشه جامع علمي كشور، سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه علم و فناوري، با عنايت به آسيب ها و وضعيت موجود، در بند ها و مواد متعددي به ضرورت و لزوم يكپارچه سازي، ساماندهي و تعيين حدود مديريت و مالكيت نهاد هاي خط مشي گذار علم و فناوري كشور تاكيد كرده اند(منبع: جزء يك بند دو سياست‌هاي كلي علم و فناوري (نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري).لذا لازم است با توجه به ملاحظات ملي و بومي و همچنين تجربيات بين المللي در اين حوزه، ساز و كاري اتخاذ شود كه نظام خط مشي گذاري علم و فناوري به يك بدنه يكپارچه و منسجم تبديل گردد تا انشاءالله بتوان تحت يك چارچوب منظم و منعطف و با برنامه‌اي منظم و عزم ملي، از ظرفيت‌ها، فرصت‌ها و منافع اين حوزه به نحو احسن بهره‌مند شد. براي ساماندهي وضعيت موجود، پاسخ به سوالات اساسي ذيل ضروري است:

سوال اصلي: مدل مناسب تقسيم كار نهادي در حوزه خط مشي گذاري علم و فناوري كشور چيست؟

سوالات فرعي:

نگاشت نهادي وضعيت موجود خط مشي گذاري علم و فناوري كشور چگونه است؟

چالش‌هاي اساسي كه سبب عدم كارآمدي نظام خط مشي گذاري علم و فناوري كشور مي‌شود، چيست؟

مدل تقسيم كار ملي نهادي مناسب در خط مشي گذاري حوزه علم و فناوري كشور چيست؟

چکيده:

خط مشي گذاري، نظام نوآوري، چرخه فناوري، علم و فناوري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدكمال واعظي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اصغر پورعزت استاد مشاور:
دکتر مهدي الياسي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

نوآوري و ارزش آفريني

/

تحليل تاريخي روند نهادسازي در حوزه سياست‌گذاري علم و فناوري ايران

سيدكمال واعظيمهرشاد جواهردشتي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.