پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۱۹۴۷ شناسه:
علي رضا خلقت دوست دانشجو:
ارايه ي چارچوب مفهومي جهت تبيين عوامل حياتي موفقيت در اجراي استراتژي مديريت دانش مشتري(CKM) در بخش گردشگري در ايران عنوان فارسي:
A Conceptual Framework to explain the critical success factors for strategy execution of customer knowledge management(CKM) in the Iran Tourism Sector عنوان انگليسي:

مساله اصلي كه پژوهش حاضر به دنبال بررسي و تحليل آن است، شناخت ابعاد، مولفه‌ها و عوامل موثر بر مديريت دانش مشتري در صنعت ارزش آفرين گردشگري در كشور و متعاقباً كمك نظري- كاربردي به آن از طريق ارايه چارچوب مفهومي جهت تبيين استراتژي مديريت دانش مشتري (CKM) در بخش گردشگري در ايران مي‌باشد. مي‌توان با نگاهي به وضعيت گردشگري در كشور عزيزمان ايران، و يك قياس ساده با جهان و حتي كشورهاي همسايه و نزديك، مثل تركيه به اين موضوع پي برد كه كشور ما علي رغم پتانسيل بسيار بالا از لحاظ اقليمي و جاذبه هاي فرهنگي، تاريخي، آب و هوايي و... به لحاظ جذب گردشگر در رتبه ي بسيار پاييني قرار دارد. پيرو برنامه هاي بلندمدت توسعه و رهايي از اقتصاد نفت محور، صنعت گردشگري ميتواند جايگزين بسيار قابل ملاحظه اي در افزايش درآمدهاي ناخالص ملي و يك صنعت قوي در ارز آوري و تقويت نظام ارزي و ريالي كشور محسوب شود. لذا عمده مسايلي كه دغدغه اصلي موضوع مطرح شده مي‌باشند، در واقع همان نبود يك سياست گذاري هاي درست در زمينه ي دانش مشتريان( كه در اينجا منظور گردشگران خارجي ميباشد) است و اينكه عليرغم تواندمندي اقليمي و فرهنگي، كشور ما هنوز نتوانسته است به جايگاه شايسته اي در زمينه گردشگري دست پيدا كند.

چکيده:

مديريت دانش مشتري،عوامل حياتي موفقيت،گردشگري،دانش مشتري،دانش از مشتري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد صفري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.