پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۱۹۰۶ شناسه:
فرهاد گلبرگ دانشجو:
برنامه ريزي حفاظت ازمحيط زيست همجواربا تأسيسات (خطوط لوله) نفت و گاز كشور عنوان فارسي:
Planning environmental protection adjacent to facilities (pipelines) Oil and Gas South of IRAN عنوان انگليسي:

صنايع نغت وگازامروزه به عنوان تهديدي جدي براي محيط زيست بشمار ميروند و بدون اقدام به برنامه ريزي هاي دقيق، محيط زيست همجوارامكان ادامه ي حيات ندارند . برنامه ريزي مستلزم آگاهي از فرصتها و تهديدهاي آتي و پيش بيني شيوه ي مواجهه با آنهاست .قدمت تأسيسات نفت و گاز در كشور ما بيشتر از يك قرن است واين صنعت در حال توسعه عليرغم سود سرشار اقتصادي , از مناطق حفاظت شده , پارك هاي ملي , حيات وحش , اثار طبيعي , مناطق مسكوني و...... عبور مي‌كند؛ و در بسياري از موارد در آن ها مواد آلاينده ي محيط زيست، مواد آتش زا و حتي مواد سمي جريان دارد برنامه ريزي و حفاظت از اهميت به سزايي برخوردارند. به خصوص كه اين صنعت امروز سراسر كشور را فراگرفته .بديهي است كه وجود نشتي از اين خطوط، به ويژه در مناطقي كه از لحاظ زيست محيطي داراي حساسيت هستند فاجعه بار خواهد بود .

مسأله اين است كه متناسب با گسترش اين صنعت , خصوصا درجنوب كشور برنامه‌ريزي‌ اساسي وموثري براي حفاظت از محيط زيست همجوار با تأسيسات نفت و گاز انجام نگرفته است. و عدم وجود سيستم محافظت يكپارچه از محيط زيست درمقابل الودگي نفت وگاز براي مناطق مختلف كشور مسئله اي اساسي است .

به طور كلي مي‌توان گفت هدف از اجراي اين پروژه، ايجاد بستر سيستماتيك براي برنامه‌ريزي زيست ‌محيطي يكپارچه به منظور افزايش عملكرد حفاظت ازمحيط ريست حوزه‌هاي عملياتي نفت وگاز مي‌باشد. .

چکيده:

برنامه ريزي -محيط زيست - خطوط لوله - نفت وگاز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا نبي بيدهندي استاد راهنما:
دکتر حسن هويدي استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد مسعود منوري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.