پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۱۹۰۴ شناسه:
زهرا بلوكي عوض دخت دانشجو:
شناسايي فرصت‌هاي كسب‌وكار براي دانش‌آموختگان ارشد رشته‌ي مديريت آموزشي عنوان فارسي:
Identifying Business Opportunities for Graduates in Master of Educational Management عنوان انگليسي:

............................

چکيده:

شناسايي فرصت؛ كسب‌وكار؛ كارآفريني؛ دانش‌آموختگان ارشد مديريت آموزشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رسول حسيني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد ميركمالي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.