پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۱۸۹۲ شناسه:
اكبر روشن ضمير دانشجو:
بررسي تاثير رايانش ابري بر توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط در شركتهاي دانش بنيان عنوان فارسي:
The impact of cloud computing on the development of small and SMEs in knowledge-based companies عنوان انگليسي:

رايانش ابري نمونه‌اي از تخريب خلاق است كه به‌عنوان حامي استراتژي كسب‌وكار به‌طور روزافزون جايگزين فناوري اطلاعات و ارتباطات به روش سنتي شده و نيازهاي فناوري اطلاعات كسب و كارها را براي مديريت از راه‌هاي جديد و نوآورانه پديد مي‌آورد. توسعه فن‌آوري محاسبات ابري باعث ايجاد يك بازار جهاني براي توسعه و فروش محصولات و خدمات مبتني بر آن مي‌شود. گسترش روزافزون پلتفرم‌هاي مختلف مانند تبلت و تلفن‌هاي هوشمند كه با محاسبات ابري تعامل دارند سبب شتاب در گسترش اين فنّاوري شده است. تحقيقات نشان مي‌دهد كه اتخاذ خدمات فناوري اطلاعات مبتني بر ابر ممكن است براي شركت‌هاي كوچك و متوسط و به ويژه دانش بنيان بسيار مناسب باشد زيرا آن‌ها اين پتانسيل را براي كاهش برخي از معايب سنتي كه شركت‌هاي كوچك و متوسط در مقايسه با شركت‌هاي بزرگ مانند ظرفيت و محدوديت مالي دارند و مزايايي را براي آن‌ها پديد مي‌آورد كه در اين پايان نامه به بررسي عوامل موثر برتوسعه مبتني بر رايانش ابري مي‌پردازيم.

چکيده:

كسب و كار، رايانش ابري، محاسبات ابري، شركت هاي كوچك و متوسط، دانش بنيان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امير مانيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سعيد روحاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.