پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۹ دفاع:
۱۸۷۹ شناسه:
ابوالفضل اسدي بالسين شريف آبادي دانشجو:
طراحي هويت محصول بر اساس هويت سازماني- مطالعه موردي: شركت كفش خوب عنوان فارسي:
Product identity design based on the corporate identity - case study "khoob" shoes company عنوان انگليسي:

همانطور كه تنوع محصولات در يك سازمان رو به رشد است توسعه ي صحيح محصولات نيز از اهميت بالايي براي تصوير سازمان برخوردار است. اين بدان علت است كه مصرف كنندگان در حال شناسايي و ارزيابي تصوير سازمان بطور مستقيم از طريق محصول ، بخصوص پيرامون چرخه ي عمر محصول در بلند مدت هستند. اعتماد پايدار و تصوير مثبت براي مصرف كننده نسبت به يك محصول امري ضروري و مهم است؛ بنابراين يك سازمان مي تواند با توسعه ي مداوم فلسفه و بيان ايده هايش از طريق هويت محصول به اين امر نائل شود. در حقيقت اين هويت محصول است كه سبب اجماع يك سازمان پيرامون محصولات متنوع خود مي شود و از منظر ديگر سبب اعتماد مشتريان و سودآوري بلندمدت براي سازمان مي شود. در تحقيق پيش رو به بررسي و تحليل چگونگي طراحي هويت محصول بر اساس هويت سازماني پرداخته ايم. مطالعه موردي تحقيق صنعت كفش است. براي اين امر به آناليز هويت محصول برندهاي نايك، آديداس و كانورس پرداختيم؛ در ادامه فرآيند توليد كفش در ايران و وضعيت هويت محصولات را در صنعت كفش تحليل و بررسي كرديم. با توجه به داده هاي استخراج شده فرآيند ايده پردازي، طراحي و توليد محصولات گروه توليدي كيف و كفش "خوب"، شامل: بسته بندي و طراحي چند نمونه كفش انجام شد. در پايان به پيكجي از محصولات با طراحي دقيق و منحصر به فرد رسيديم كه با بسته بندي هاي خلاقانه هويت محصول و برند را كامل ميكنند.

چکيده:

هويت محصول، كفش كتاني، برندينگ، هويت سازماني، طراحي كفش، طراحي صنعتي، صنعت كفش، توليد ملي، طراحي محصول

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهران فاطمي نيا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.