پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۲ دفاع:
۱۸۶۰ شناسه:
ليلا صوفي زاده دانشجو:
بررسي سهم ورزش در رشد اقتصادي و اشتغال ايران و ارائه مدل بهينه عنوان فارسي:
Study on the Contribution of Sport to Economic Growth and Employment in iran (1391-1395) عنوان انگليسي:

در دنياي كنوني ورزش ديگر يك تفريح و سرگرمي نيست، ورزش يك صنعت پر سود است كه توانايي بالايي در جذب سرمايه ها دارد. ورزش به عنوان صنعتي پردرآمد به طور مستقيم و غيرمستقيم در توسعه ي اقتصادي كشورهاي پيشرفته دخالت دارد. ورزش ميدان رقابتي سالم براي تقابل ملت ها و ابزاري براي انتقال تفكرات در ابعاد چندگانه است و اينب خش اقتصادي ورزش است كه اين صنعت را پيش مي برد.

حوادث ورويدادهاي ورزشي تاثيرات شگرفي در اقتصاد كشورها ايجاد مي كنند كه ردپاي اين تاثيرات در مراحل گذار به توسعه يافتگي يا ظهور اقتصادي مشهود است.

اقتصاد ورزش بكارگيري تئوري اقتصادي براي تحليل فعاليت هاي ورزشي اطلاق مي شود يا به بيان دقيق تر اقتصاد ورزش به ارزيابي مسائل و الگوهاي تخصيص بهينه منابع در سه بخش عملكرد ورزش، توليدات ورزش و توسعه ورزش مي پردازد.صنعت ورزش به مجموعه فعاليت هاي مرتبط با توليد، مبادله و بازاريابي كالا و خدمات ورزشي گفته مي شود كه در ارتقاي ارزش افزوده نقش داشته باشند.

سهم ورزش در بودجه خانوار و مخارج دولت

ورزش در كشورهاي توسعه يافته سهم قابل توجهي در مخارج خانوار دارد و در دهه هاي گذشته در كشورهاي در حال توسعه نيز سهم ورزش در مخارج خانوار و بودجه دولت افزايش پيدا كرده است كه نشان دهنده اهميت و تمايل ترجيحات افراد به سمت ورزش است.

جنبه هاي مختلف اقتصاد ورزش

- ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم

- توليد كالاها، تجهيزات و مكمل هاي غذايي در ورزش

- صادرات كالاها و خدمات ورزشي(تجارت بين الملل)

- رونق گردشگري و توسعه بازارهاي محلي از طريق حوادث ورزشي

- تبليغات، انتشارات و حق پخش تلويزيوني

- ايجاد تاسيسات و امكانات گسترده ورزشي

- مسائل فرهنگي و امنيتي

- افزايش رفاه عمومي و سرمايه اجتماعي و انساني در جامعه

- مدال هاي دريافت شده در المپيك (شهرت و رقابت بين المللي)(جليلي كامجو، 1392)

چکيده:

Key words: Contribution - Sport - Economic Growth - Employment

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدنصراله سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي استاد مشاور:
دکتر محمد خبيري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.