پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۸۵۶ شناسه:
ميثم نوروزيان دانشجو:
برنامه ريزي شهري به منظور ارتقاء تاب آوري شهر مرزي اروميه در برابر تهديدات تروريستي عنوان فارسي:
Urban planning to enhance resilience against terrorist threats in the border city of Orumiyeh عنوان انگليسي:

در نواحي مرزي توسعه نيافته ، نا امني ، قانون شكني ، جرم و جنايت ، قانون گريزي ، قاچاق كالا و مواد مخدر بيشتر از نواحي توسعه يافته است. اگرچه تهديدات و چالش هاي آينده ماهيتي مبهم و ناشناخته دارند اما گريز ناپذيرند. مقابله با تهدبدات بالقوه و پيش رو و پيش گيري از بروز تهديدات آينده مستلزم ايجاد آمادگي ذهني جدي از يك طرف و كسب توانمندي و تخصص با ايجاد بازدارندگي و كاهش آسيب پذيري از طرف ديگر است.آسيب پذيري بالاي شهرهاي مرزي در برابر تهاجمات برون مرزي نتيجه اي جز كاهش حس تعلق مكاني، تنزيل كيفيت زندگي و مهاجرت ساكنين و سپس تبعات سياسي ، امنيتي ، اجتماعي و اقتصادي در پي نخواهد داشت.

از اين رو از مفهوم تاب آوري براي اين شهرها بهره گرفته شده كه بدليل پويايي واكنش جامعه در برابر تهديدات و مخاطرات، نوعي آينده نگري محسوب شده و به گسترش گزينه هاي سياستي براي رويا رويي با عدم قطعيتها و تغييرات كمك كرده و منجر به افزايش سازگاري و معيشت پايدار در اين مناطق خواهد شد.

بر اين اساس اهداف تحقيق مي تواند به شرح زير باشد:

- شناخت ،توصيف و رتبه بندي ابعاد محتلف تهديدات تروريسم و پيامدهاي آن عليه شهرهاي مرزي كشور

- شناخت آسيب پذيري هاي شهرهاي مرزي در برابر تهديد ات تخصصي در حوزه شهرسازي

- گرد آوري ، توليد و توسعه ادبيات مرتبط با تاب آوري در حوزه شهرسازي كشور

- سنجش ميزان تاب آوري شهرهاي مرزي كشور در برابر تهديدات تروريسم

- تبيين روشهاي برنامه ريزي جهت ارتقا تاب آوري شهرهاي مرزي كشور در برابر تهديدات تروريسم

چکيده:

شهر مرزي، تهديدات تروريستي،تاب آوري، اراميه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فرشاد نوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.