پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۱۸۵۰ شناسه:
زينب كبيريان دانشجو:
گردآوري و تحليل دوبيتي هاي محلي رفسنجان(چاربيتو) عنوان فارسي:
gathering and analysis of local poetry in Rafsanjan عنوان انگليسي:

دوبيتي هاي محلي از عناصر معنوي فرهنگ عامه و آينه ي تمام نماي زندگي تفكرات هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي مردم هر منطقه است. علاوه بر اين در دوبيتي ها مي توان آداب و رسوم پوشش آرايش زيورآلات معيارهاي زيبايي معيشت لوازم زندگي و حتي خوراك مردم را جستجو كرد. رفسنجان شهريست در شمال غربي استان كرمان .منطقه اي به لحاظ فرهنگي و جغرافيايي مابين دو شهر يزد و كرمان اين شهر در چهار دهه ي اخير تبديل به قطب صادرات پسته شده است و اين تحول كه موجب سرريز شدن سرمايه هاي هنگفتي به شهر و روستاهاي اطراف شده يكي از عوامل دگرگوني سريع فرهنگ وفراموشي عناصر فرهنگي عاميانه اي چون دوبيتي هاي محلي است. در اين پژوهش براي اولين بار دوبيتي هاي محلي رفسنجان گردآوري شده ، تحليل بلاغي و محتوايي بر متن دوبيتي ها صورت گرفته است.در بخش تحليل بلاغي تمام دوبيتي ها از لحاظ جزييات مربوط به معاني ،بيان ، بديع و همچنين وزن و عروض ،قافيه و رديف به دقت و جزء به جزء بررسي شده است و با شمارش دقيق كاربرگ ها فراواني انواع به دست آمده است.در اين بخش به ااثبات مي رسد اگر چه سرايندگان دوبيتي هاي محلي عموما بي بهره از سواد يا سواد بلاغي بوده اند اما شعر روال طبيعي و بي نقصي در استفاده از آرايه ها و سايز جلوه هاي بلاغي دارد كه البته با ذات معنايي آن نيز هماهنگ است.در بخش محتوايي ابتدا مضامين پرتكرار با جزييات مربوط به هر كدام و با تحليل جستجو و جدا شده است .سپس دوبيتي هايي كه اشاره ي مستقيم به رفسنجان يا ويژگي هاي جغرافيايي و فرهنگي خاص آن دارد دسته بندي شده است.اشاراتي كه مي تواند سند احراز هويت اين دسته از دوبيتي ها باشد.در ادامه ي اين فصل جزئياتي مانند معيارهاي پوشش و آرايش،زيورآلات و جزييات پوشش زنانه و مردانه، لوازم زندگي،نفرين ، طب سنتي،دوبيتي هاي متاخر موسيقي سازي و آوازي ، رسوم عروسي و فال از آن استخراج شده است.همچنين ،جداول اطلاعات بلاغي ، لغات و اصطلاحات محلي با آوانگاري لاتين و تصاوير موزه ي مردم شناسي رفسنجان فصل آخر اين پژوهش است.

چکيده:

ادب عامه،دوبيتي محلي،رفسنجان،چاربيتو

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمصطفي موسوي راد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر روح اله هادي استاد مشاور:
دکتر عليرضا حاجيان نژاد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

دومين همايش ملي نگاهي نو به ادب عامه

/

تحليل محتوايي دوبيتي هاي رفسنجاني براساس ويژگي هاي جغرافيايي و فرهنگي اقليم رفسنجان

مصطفي موسوي _ زينب كبيريان

مقاله در همايش
داخلي / پذيرش شده

ادب فارسي

/

پوشش زنان رفسنجاني در دوبيتي هاي محلي (چاربيتو)

مصطفي موسوي_زينب كبيريان

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.