پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۸۴۹ شناسه:
مارال نادرپوركوهي دانشجو:
ارزش ادراكي مشتري از ويژگي هاي ساختمان سبز و تاثير آن بر تمايل خريد عنوان فارسي:
customer perception of the value of green building features and it's impact on their willingness to pay عنوان انگليسي:

ساختمان‌ها تاثيرات جدي بر محيط زيست دارند و اگر تحت كنترل و نظارت نباشند، خسارات غيرقابل جبراني به زندگي بشر وارد خواهند كرد. ساختمان‌هاي سبز نه تنها بخش مفيد و خالص منابع طبيعي را مصرف مي‌كنند، بلكه تغييرات قابل‌توجهي را در آب و هوا ايجاد خواهند كرد. بنابراين نياز به اجراي پروژه‌هاي سبز ساختماني بيش از گذشته احساس مي‌شود.

چکيده:

ساختمان سبز -ارزش ادراكي مشتري- تمايل خريد- معماري پايدار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.