پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۰/۳۰ دفاع:
۱۸۲۱ شناسه:
فرنوش فطروسي دانشجو:
تاثير جبراني تمرينات ورزشي بدمينتون بر حركات بنيادي و يكپارچگي بينايي-حركتي كودكان عنوان فارسي:
The compensatory impact of badminton skills on the progress of fundamental movements and visual-motor integration in children عنوان انگليسي:

رشد حركتي تغييرات پيشرونده دررفتارحركتي در سراسر دوره زندگي ‌است كه حاصل تعامل بين نيازهاي تكليف ، زيست شناختي‌ فردي ‌و شرايط محيطي ‌است.

مطالعه رشد حركتي ‌انسان ‌ازسالها قبل مورد علاقه محققين ومربيان بوده ‌است. آگاهي ازفرايندهاي رشدي درقلب تعليم وتربيت نهفته و مربياني كه داراي آگاهي هاي رشد حركتي باشند درامرآموزشهاي خود تجارب مناسب يادگيري را كه ‌نه ‌تنها با سن تقويمي ، بلكه ‌مهم ‌تر با سطوح رشدي تعيين شده ‌نيز بكارمي ‌برند .

يكي از اين سطوح رشدي شامل يادگيري حركات بنيادي بوده كه زيربناي مهارتهاي حركتي پيشرفته تر مي باشد. در اين دوره ، شرايط محيطي مثل فرصتهاي تمرين ، تشويق ، آموزش و ... نقش مهمي در رشد حركتي دارد.

حال در اين پژوهش يكي از اين شرايط محيطي يعني فرصتهاي تمرين بررسي شده تأثير آن بر حركات بنيادي و نيز يكپارچگي بينايي حركتي نشان داده شده است.

در اين تحقيق هر سه نوع هدف شناختي ، ادراكي- حركتي و اجتماعي لحاظ شده ، مورد توجه قرار گرفته است.

از طرفي بي تحركي سبب مشكلات حركتي زيادي در بزرگسالي مي شود و اين دسته از كودكان كه در انجام حركات بنيادي به تكامل نرسيده اند در انجام مهارتهاي پيشرفته و حتي امور روزمره عاجزند.

وجود اين ناتوانايي ها مي تواند باعث بروز مشكلاتي در يادگيري نيز گردد بسياري از تكاليف نيازمند تركيب درون داد هاي حسي و برون داد هاي فعاليت هاي حركتي مي باشند.

تمامي اين موارد ما را بر اين مي ‌دارد تا به ارزيابي رشد مهارتهاي بنيادي درگيردراجراي مهارتهاي ورزشي و مهارتهاي ادراكي حركتي درگيرپرداخته بدين وسيله ‌از ميزان تأثيرآموزش‌ اينگونه مهارتها دراجراي مطلوب مهارت ورزشي با استفاده از شيوه هاي رايج ارزيابي رشد مهارتهاي حركتي دريابيم كه آيا برنامه ورزشي مثل بدمينتون در پيشرفت حركات بنيادي و در نتيجه دراجراي مطلوب مهارت هاي ورزشي مؤثر مي باشد يا خير؟

همچنين مي خواهيم تأثير برنامه ورزشي بدمينتون را بر بهبود يكپارچگي بينايي حركتي بررسي كرده وببينيم آيا برنامه ورزشي مثل بدمينتون در پيشرفت بينايي- حركتي موثراست؟

چکيده:

تاثير جبراني; مهارت حركتي ; رشد حركتي ; حركت بنيادي ; يكپارچگي بينايي حركتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود شيخ استاد راهنما:
دکتر رسول حمايت طلب استاد راهنماي دوم:
دکتر داود حومينيان شريف آبادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.