پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۱۸۱۵ شناسه:
اميد ويسي تپه گلي دانشجو:
ارائه مدلي جهت مسأله مكان يابي- موجودي در زنجيره تأمين سامانه آماد و پشتيباني در حالت پويـا با رويكرد عدم قطعيت عنوان فارسي:
A Model for the location - inventory Problem in the supply chain of logistics system in dynamic mode Under uncertainty conditions عنوان انگليسي:

فعاليت‌هاي‌ لجستيكي‌ در همه‌ حوزه‌هاي‌ زندگي‌ انسان‌ به‌طور مستقيم‌ و غير مستقيم‌ تأثيرگذار مي‌باشند؛ لجستيك به آن بخش از فرآيند زنجيره تأمين اطلاق مي‌شود كه ذخيره‌سازي و جريان مؤثر و كاراي كالاها، خدمات و اطلاعات وابسته به آنها را از نقطه شروع تا نقطه مصرف، جهت پاسخگويي به نياز مشتريان، برنامه‌ريزي، اجرا و كنترل مي‌كند. در امور دفاعي نيز سامانه آماد و پشتيباني به‌اندازه و به‌موقع مي‌تواند سرنوشت جنگ‌ها را تغيير داده و با اتكا به آن مي‌تواند توان تاكتيكي نيروها را افزايش داد. با ظهور فناوري‌هاي نوين نيز سامانه‌ي آماد و پشتيباني همگام با دانش مديريت و مهندسي و... رشد نموده و به آن‌ها متكي شده است. يكي از عناصر موفقيت براي سازمان دفاعي در بازدارندگي و دفاع، داشتن سامانه‌ي آماد و پشتيباني مطمئن، اثربخش، مقرون‌به‌صرفه و چالاك است. اين مهم از ديرباز مورد توجه سازمان‌ها و فرماندهان موفق در صحنه نبرد بوده و تا به امروز با توجه به شرايط زماني و مكاني، تحولات فراواني به خود ديده است يكي از اهداف مهم در طراحي اين‌گونه سيستم‌ها پاسخ‌گويي سريع و تأمين خدمات دفاعي به صورت مدام و كارآمد در برابر تهديدات است تا در صورت حمله، و در شرايط بحران پشتيباني به بهترين صورت ممكن انجام شود وساختار شبكه توزيع و مكان‌يابي مراكز پشتيباني در سامانه آماد و پشتيباني جزء موضوعاتي مي‌باشند كه در سطح استراتژيك مورد توجه بوده و اهميت زيادي دارد و مديريت موجودي و تخصيص نيز در سطح عملياتي يا تاكتيكي مورد توجه بوده و داراي اهميت است.

به‌طوركلي، تصميمات طراحي شبكه شامل تعيين مكان تسهيلات، نقش و ظرفيت و ميزان موجودي آن‌ها و تخصيص منابع به يگانهاي مختلف مي‌باشد. و اين موضوعات، تأثير به سزايي بر انعطاف‌پذيري، كارايي و درنتيجه، عملكرد زنجيره تأمين با توجه به تهديد هاي جديد دارد . از طرفي تنوع در ماهيت تهديد‌هاي آينده نياز به آماد و پشتيباني چابك و پويا را به‌منظور بهترين پاسخگويي به نيازها در كمترين زمان ممكن و شرايط بهينه را به يك ضرورت تبديل نموده است. در دنياي واقعي دلايل متعددي منجر به بروز عدم قطعيت در تصميم‌گيري شده كه زنجيره تأمين آماد و پشتيباني يگانها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و وجود اين عدم قطعيت‌ها منجر به آن مي‌شود كه تصميمات اتخاذشده با گذشت زمان از بهينگي خارج شده و نيازمند بازنگري باشند. استراتژي‌هاي متعددي براي برخورد با عدم قطعيت و كنترل آن در مديريت زنجيره تأمين مطرح است كه مكان‌يابي مجدد تسهيلات در طول افق زماني برنامه‌ريزي، منجر به پويايي اين مسئله مي‌شود. بنابراين در اين پژوهش به بررسي تحقيقات انجام‌شده در حوزه‌هاي آماد و پشتيباني و مكان‌يابي پويا و موجودي پرداخته و با مصاحبه با خبرگان اين حوزه و تهيه پرسشنامه به ارائه الگويي در حوزه آماد و پشتباني پرداخته سپس مهمترين ويژگيهاي آماد و پشتيباني با مسائل روز و تهديدات آينده استخراج گرديد.و براساس مهمترين اين ويژگيها به ارائه يك مدل رياضي جهت مسئله مكان‌يابي- موجودي در زنجيره تأمين سامانه آماد و پشتيباني در حالت پويـا با رويكرد عدم قطعيت كه ضمن كاهش هزينه ها و زمان خدمات پشتيباني سطح رضايتمندي يگانها را بالا برده سپس مدل را در مقياس كوچك با روش‌هاي دقيق با نرم افزار GAMS حل و براي مقياس‌هاي بزرگ‌تر با استفاده از الگوريتم فراابتكاري NSGA II حل گرديد.

چکيده:

آماد و پشتيباني، مكان يابي-موجودي، پويا،عدم قطعيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر حيدري استاد راهنما:
دکتر جعفر رزمي استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدصادق سنگري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۸ ۱۲/۲۵۸۸-۴۲۸X آينده پژوهي دفاعي اميد ويسي جعفر حيدري جعفر رزمي مهرداد شهسواري ارايه الگوي آماد و پشتيباني متناسب با نوع و ماهيت تهديد‌هاي آينده بين المللي پذيرش شده مقاله در مجله ISC ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.