پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۳/۱۰ دفاع:
۱۸۱۳ شناسه:
اميد اماني دانشجو:
جهان هاي ممكن در برگزيده ي نمايشنامه هاي سام شپارد: مطالعه اي مبتني بر بوطيقاي شناختي عنوان فارسي:
Possible Worlds in Sam Shepard’s Selected Plays: A Study Based on Cognitive Poetics عنوان انگليسي:

The present study is an attempt to apply “Possible Worlds” theory, a theoretical orientation in cognitive poetics, to the analysis of Sam Shepard’s selected plays. Cognitive poetics, an interdisciplinary premise, initially emerged mainly based on science and psychology in Reuven Tsur’s formulation. Later on, some theorists attempted to expand it into other fields such as linguistics, logic, and philosophy. The present research is based on the philosophical orientation in cognitive poetics. In her discussion of possible worlds, Marie-Laure Ryan proposes a typology of accessibility relations (identity of properties, identity of inventory, compatibility of inventory, chronological, physical, taxonomic, logical, analytical and linguistic) in order to account for how fictional worlds reverberate the sense of the reality of our actual world. Likewise, Ryan offers another typology, that is, the internal structure of the fictional world (knowledge Worlds, Intention Worlds, Wish Worlds, Obligation Worlds, and Fantasy Worlds) to show how the characters’ different conceptions of the world define and build up the narrative structure of fiction. The present study, also, borrows some ideas form Umberto Eco, Lubomir Doležel, Thomas Pavel, and Jan Alber. A discussion of the plays in terms of Ryan’s first typology will try to show how Shepard’s plays, particularly the early ones, project fictional worlds that could be considered as impossible and unfettered from the rules that govern the actual world. Also examined would be how the notion of possible worlds is related to/ manifested in the representation of the family in Shepard’s plays. The thesis finally will explore the modality of these worlds’ interactions and their conflicts, the way they contribute to plot development within the plays and consolidate, in Ryan’s terms, its “tellability”

چکيده:

Cognitive Poetics, Possible Worlds, Cognitive Narratoogy, Unnatural Narratology, Metalepsis,

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين پيرنجم الدين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد مرندي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.