پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۰ دفاع:
۱۸۰۳ شناسه:
محمدرضا رضائي نياركي دانشجو:
طراحي مدل تامين امنيت مسابقات ليگ برتر فوتبال عنوان فارسي:
Case Study: Major League Soccer)) Security model sports competitions in Tehran عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر براي قائق آمدن به اين مسئله در پي آن است كه ابتدا مسائل پيرامون امنيت مسابقات ورزشي را شناسايي كند و در ادامه به اين سوال پاسخ دهد كه مدل تأمين امنيت مسابقات ورزشي از چه مقوله‌هاي تشكيل شده و به چه شكلي است؟اميد آن است انجام اين پژوهش چالش‌هاي پيرامون امنيت مسابقات ورزشي مرتفع كرده و با ارائه يك مدل مناسب راهكاري تقويت و گسترش امنيت را در مسابقات ورزشي فزوني بخشد روش تحقيق حاضر با توجه به هدف تحقيق آميخته يا به عبارتي تركيبي است. نمونه‌گيري در مرحله اول تحقيق به صورت نظري كه نوعي نمونه‌گيري هدفمند است، انجام خواهد گرفت. و در بخش كمي نوع انتخاب آن‌ها به صورت انتخاب در دسترس خواهد بود.

چکيده:

امنيت احساس امنيت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مسابقات ورزشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدنصراله سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور:
دکتر پرويز آهي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.