پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۸/۹ دفاع:
۱۷۸۳ شناسه:
سامان اسلامي دانشجو:
مديريت يكپارچه شهري منطقه ۳ شهرداري تهران بر اساس سيستم هاي اطلاعات مديريت عنوان فارسي:
Urban Integrated Management for District 3 of Tehran Municipality According to MIS عنوان انگليسي:

با پيشرفت روزافزون تكنولوژي و افزايش تمايل بشر به استفاده از آن، محقق بر خود واجب دانست كه با كمك سيستم هاي اطلاعات مديريتي ،شهري ايده آل را به تصوير كشد. لازمه مديريت صحيح و تصميم گيري به موقع، داشتن اطلاعات دقيق و بروز ميباشد .مدلي كه در اين تحقيق ارائه خواهد شد، در سطح منطقه 3 شهرداري تهران قابل پياده سازي بوده و قابل تسري و بسط و گسترش به ديگر مناطق تهران و شهرستان ها نيز خواهد بود. در ارائه ماژول ها، از نظرات ذينفعان (شهروندان) از طريق پرسشنامه محقق ساخته بصورت تصادفي ساده و به تعداد 452 پرسشنامه و از مديران شهرداري مصاحبه بصورت تصادفي طبقه اي و به تعداد 16 نفر در سطح منطقه 3 شهرداري تهران استفاده خواهد شد.

چکيده:

سيستم اطلاعات مديريت، مديريت يكپارچه شهري، جريان اطلاعات ، مدل مفهومي، تقسيمات شهري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا طالقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود فيروزيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.