پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۱۷۷۴ شناسه:
اميرحسين خوشدوني فراهاني دانشجو:
نقش ساختار مدل هنري اوريگامي، در نمايش و بيان ارتباط بصري عنوان فارسي:
The role of origami artistic model structure in representation & expression of visual communication عنوان انگليسي:

هدف اين پژوهش، نقش ساختار مدل هنري اوريگامي. در نمايش و بيان ارتباط بصري مي‌باشد. هنر اوريگامي، يكي از هنرهاي بسيار زيبايي است كه با تا كردن كاغذ، صورت مي‌گيرد و طرح‌هاي بسيار جالب و خلاقانه و باور نكردني را ايجاد مي‌كند. در اين هنر، تمركز ذهن و بكارگيري ظرافت دستان بسيار مهم و مورد توجه است. هدف اين هنر خلق طرح‌هاي جالب با كاغذ به كمك تاهاي هندسي است و به نوعي پرورش و هماهنگي ذهن و دست مي‌باشد. اريگامي طيف بسيار گسترده‌اي از طرح‌ها را در بر مي‌گيرد. تمام مردم مي‌توانند از آن لذت برده و با خلق طرح‌هاي جديد به تاريخ اريگامي بپيوندند. جامعه آماري مورد مطالعه به بررسي مدل‌هاي هنري اوريگامي و هنر‌هاي همگون و هم‌خانواده اريگامي مي‌باشد. روش نمونه‌گيري در اين پژوهش انتخابي (غير تصادفي) و هدفمند است. ابزار به كار‌گيري در اين پژوهش براساس تئوري اوريگامي "هنر و انديشه تا كردن كاغذ" و با توجه به اينكه هنر اوريگامي را علاوه بر موارد هنري مي‌توان براي همه چيز استفاده شود. تنها ابزار مورد نياز براي اريگامي يك تكه كاغذ است و به همين دليل در جايگاه يكي از در دسترس‌ترين هنرها قرار دارد، با هر كاغذي مي‌توان اريگامي ساخت. البته برخي هنرمندان اريگامي، مواد و متريال‌هاي مختلف را نيز براي ساخت اريگامي‌هايشان استفاده مي‌كنند مانند: مقوا، تكه‌هاي پارچه، توري آهني، ورق فلزي و حتي ورقه‌هايي از پاستا. اين شكل‌ها تعداد زيادي ازحيوانات، پرندگان، ماهي‌ها، وسايل بازي، وسايل دكوري، شكل‌هاي هندسي و اشكالي در ارتباط با گرافيك، معماري، صنعت و ... را شامل مي‌شوند.

در اين پژوهش روش تحقيق بصورت توصيفي تحليلي و روش جمع‏آوري اطلاعات كتابخانه‌اي و مقالات و نيز الكترونيك انجام گرفته شده است. تجزيه و تحليل داده‌ها بصورت كيفي و به دنبال بررسي و شناخت اثرات ساختار مدل هنري اوريگامي به صورت دسته بندي شده در موضوعات و زمينه‌هاي مختلف هنري و ساختار آن در نمايش و بيان ارتباطات بصري مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نتايج و مطالعه حاصله در اين پژوهش نشان مي‌دهد كه اوريگامي روش ارائه اشكال است، كه عمدتاً با خم كردن ماده مورد استفاده كاغذ حاصل مي‌شود. اوريگامي از فوايد بسياري همچون هماهنگي بين چشم و دست، مهارت در كارهاي فكري كه نياز به انجام ترتيب و توالي خاصي را دارا است، مهارت در دقت، افزايش شكيبايي و صبر، افزايش مهارت‌هاي خاص جسماني، افزايش نتيجه‌گيري‌هاي منطقي و رياضي، افزايش نو آوري و تقويت قوه ي تخيل و‌... برخوردار بوده و طيف بسيار وسيعي از افراد را در بر مي‌گيرد.

چکيده:

مدل هنري اوريگامي، نمايش و بيان (ارائه)، ارتباط بصري(گرافيك).

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد فدوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.