پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۰/۱۶ دفاع:
۱۷۶۶ شناسه:
فرهاد سعدي دانشجو:
تاثير اجراي طرح هدفمند نمودن يارانه ها بر منابع ، مصارف و مطالبات بانكي (مطالعه موردي بانك ملت) عنوان فارسي:
The effect of making plans targeted subsidies on Resources, expenditures and overdue credit عنوان انگليسي:

در حالي كه متوسط درآمد جهان از هر بشكه نفت به ميزان 670 دلار است، اين رقم در ايران 220 دلار و در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 1360 دلار است. با اين روند استفاده از منابع كشور ، چگونه مي‌خواهيم براساس سند چشم‌انداز بيست ساله ، قدرت اول اقتصادي منطقه شويم؟ لذا ناگزير از اجراي طرح تحولات اقتصادي در كشور هستيم.

كليات لايحه هدفمند شدن يارانه ها در 19 مهر ماه با 188 راي موافق از مجموع 241 نماينده حاضر به تصويب نمايندگان مجلس رسيد . در جريان اجراي طرح فوق مقرر است تا روند فعاليت اقتصادي كشور از يارانه غير مستقيم به سمت يارانه مستقيم حركت نمايد بدين صورت كه دولت با هدفمند نمودن يارانه ها ، مبالغ فوق را به صورت مستقيم و ماهيانه به اقشار مردم تخصيص دهد .

از آنجا كه اجراي طرح فوق تمامي اقتصاد كشور را درگير مي كند لذا بايد تدابير لازم براي مواجهه با آن انديشيده و راهكارهايي براي استفاده بهينه از شرايط موجود لحاظ نمود .

در اين راستا بازار پولي كشور و به تبع آن سيستم بانكي مورد تحليل قرار گرفته است و در ادامه به صورت موردي بانك ملت و اثر طرح فوق بر تسهيلات آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

چکيده:

يارانه، منابع ومصارف، بانك ملت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قهرمان عبدلي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ابوالقاسم توحيدي نيا استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.