پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۷۵۷ شناسه:
سيما ناعمي دانشجو:
بررسي اهميت مفهومي رنگ در نشانه‌هاي تجاري عنوان فارسي:
Importance of color in commercial logos عنوان انگليسي:

رنگ‌ها بسته به اولويت‌هاي شخصي، تجاري، تعليم و تربيت، تفاوت‌هاي فرهنگي و پيشينه افراد مي‎توانند تأثيرات متعدد و متفاوتي بر ذهن بيننده بگذارند. رنگ با تحريك تمام حواس، يك پيام را منتقل ميكند. از اين رو، انتخاب رنگ مناسب براي برندهاي تجاري از اهميت به‌سزايي برخوردار است. در اين پژوهش پس از مطالعه‌ و بررسي اهميت رنگ در ارتباطات، به روان‌شناسي رنگ‌ها، به‌ويژه در نشانه‌هاي تجاري پرداخته شده، و در نهايت به عنوان موردپژوهي، نقش رنگ در تعدادي از نشانه‌هاي تجاري معروف ـ ايراني و خارجي ـ بررسي مي‌شود. تاريخچه طراحي و دلايل انتخاب رنگ براي اين نشانه‌هاي تجاري و تأثيرات ويژه و گوناگون آن پرداخته مي‌شود. با توجه به اين مقدمه، مسئله اساسي در اين پژوهش، بررسي ميزان تأثيرگذاري رنگ در موفقيت يك نشانه‌ي تجاري است. اينكه نقش و كاركرد رنگ در نشانه‌هاي تجاري تا چه اندازه در مقبوليت و يا رد محصولي موثر است. رنگ‌هاي با ويژگي فرهنگي خاص چه تأثيري در اين روند دارند؟ آيا رنگ مي‌تواند در ماندگاري نام و نشان يك بنگاه تجاري موثر باشد؟ فرضيه اصلي اين پژوهش، نقش و تأثير به‌سزاي رنگ در سازوكار تجاري يك محصول است. علاوه بر اين، رنگ‌هاي با تعاريف فرهنگي در اين فرايند از اهميت ويژه‌اي برخوردارند.

چکيده:

رنگ، روان‌شناسي رنگ، نشانه‌هاي تجاري، ارتباطات، مورد پژوهي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مصطفي گودرزي استاد راهنما:
دکتر مصطفي اسدالهي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.