پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۷۵۰ شناسه:
مريم نويدي دانشجو:
رسوب كارنواليسم در نمايشنامه هاي تيتوس اندرونيكوس و سيبلين شكسپير و تيمور لنگ بزرگ اثر كريستوفر مارلو و تعطيلات كفاشان اثر تامس دكر عنوان فارسي:
The Repository of Carnivalism in Shakespeare's Titus Andronicus, The Play of Cymbeline, and Christopher Marlowe’s Tamburlaine the Great and Thomas Dekker's The Shoemaker's Holiday عنوان انگليسي:

The proposed area in the study concerns with Bakhtin theory of Carnival as the rhizomatic, discriminative, international movement that changing writer-based literature to reader-based one in Elizabethan career and after it and it still continues. The major concern of this argument is to historically and internationally go beneath the surface level of Bakhtin theory of Carnival, in order to lay bare the multiple labyrinth of this theory that connoting, Post modernism, New historicism, Heberma's Public sphere Adorno and Horkheimer in the mid 1940s , Art for mass, Folk literature, Primitivism, Cross-cultural criticism, Capitalism and Globalization, Colonialism, Islam Phobia, Grotesque Realism, and Romanticism in sixteen century works especially in Shakespeare's Titus Andronicus, The Play of Cymbeline, and Marlowe’s Tamburlaine the Great and Thomas Dekker The Shoemaker's Holidays. It is proposed that Bakhtin’s theory of carnival gradually erases the cultural, racial dichotomies among people , in order to make them, and to create the heterogeneous multiplicity that celebrates the many and plurality in contradictions to unitary, uni-accentual hybrid in every sense which was manifested in the main characters of aforementioned plays, such as Aaron in Titus Andronicus, which engaging with new historical interpretations function as a discursive methodology to open up more creative interpretative possibilities, and in The Play of Cymbeline, it is Imogen, the daughter of the British king Cymbeline, rejects her father's wishes and she marries a lowborn gentleman and Marlowe’s Tamburlaine the Great , he has created a Mongol conqueror Tamburlaine, a shepherd (about the 14th-century )starts leading a band of thieves to rob the rich of Persia, Marlow’s Tamburlaine is hybrid of religions that bearing many discussions in mind, and like Imogen , it is Aristocrat Rowland Lacy in Thomas Dekker The Shoemaker's Holidays who falls in love with middle class girl Rose Oatley, but Rose's father and Lacy's uncle refuse to approve the match because of the class difference and Rowland's spendthrift lifestyle. As it was said before, Carnivalism has paved the way for devastating the various milieus for discussions.

چکيده:

Carnivalism, Shakespeare, Marlowe, Play, Titus Andronicus, The Play of Cymbeline, and Marlowe’s Tamburlaine the Great and Thomas Dekker's The Shoemaker's Holiday.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فاضل اسدي امجد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كامران احمد گلي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.