پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۶ دفاع:
۱۷۴۴ شناسه:
سيدعلي نورمفيدي دانشجو:
«بررسي و مدل‌يابي نظام انگيزش و پاداش منابع انساني در شركت‌هاي توليدي: مطالعه موردي واحد بازرگاني گروه سلولزي گلستان» عنوان فارسي:
“Investigating and modeling the reward and motivation system of Human Resources in the manufacturer firms: case study of Golestan Cellulosic Group Business Unit” عنوان انگليسي:

چكيده

انگيزش از موضوعات و مفاهيم اساسي در مديريت سرمايه اي انساني بوده و آثار و نوشته هاي بسياري در خصوص انگيزش از سوي دانشمندان مختلف مطرح شده كه در آنها هم از نظر تئوريك و هم از نظر تجربي، فنون انگيزشي مورد استفاده توسط مديران براي بهبود عملكرد افراد مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. نظريه پردازان كليد موفقيت سازماني را مديريت موثر نيروي انساني مي دانند و با وجود حركت سريع سازمانها به سوي فن آوري، نقش انسان به عنوان عامل حياتي و استراتژيك سازمان بيش از بيش مورد توجه قرار گرفته است. از اينرو جلب رضايت كاركنان و علاقمند كردن بيشتر آنها به شغل مورد تصدي و در نتيجه برآورده شدن اهداف سازماني از اهميت خاصي برخوردار است.

سيستم انگيزش و پاداش بايد كار‌آمد و اثربخش باشد. به عبارت ديگر انگيزش افراد در سازمان بايد به گونه‌اي باشد كه سازمان را به كارايي و اثر بخشي بالا برساند. به عنوان اولين قدم در اين راستا، سيستم بايد طوري طراحي شود كه متناسب با عوامل اقتضايي سازمان باشد . طبيعي است كه سيستم انگيزش يك سازمان بزرگ با سيستم انگيزش سازمان كوچك متفاوت خواهد بود و يا سيستم انگيزشي كه در يك محيط متلاطم مفيد است به طور حتم در يك محيط ساده مفيد نخواهد بود. قدم بعدي بررسي ويژگي‌هاي يك سيستم انگيزش اثربخش است. بر اساس عوامل اقتضايي اين ويژگي‌ها اولويت‌بندي خواهند شد. نكته‌ي مهم در بيان ويژگي‌هاي اين است كه اگر اين ويژگي‌ها بدون كمي شدن بيان شود، تنها نصحيت اخلاقي خواهد بود. براي مثال جمله‌ي «سيستم انگيزش بايد منعطف باشد» بسيار كلي و مبهم است. منظور از انعطاف چيست؟ انعطاف چگونه اندازه‌گيري مي‌شود؟ يك سيستم انگيزش چه‌قدر بايد منعطف باشد؟ پاسخ اين سوالات مي‌تواند به طراحي سيستمي اثربخش منجر شود. اين نوشتار به بررسي طراحي سيستم انگيزش و پاداش با ديدگاهي اقتضايي مي‌پردازد.

با توجه به اهميت و حساسيت اين پژوهش اهداف اساسي از انجام تحقيق شامل 1-بررسي و شناسايي عوامل موثر بر نظام انگيزش و پاداش منابع انساني در شركت‌هاي توليدي (واحد بازرگاني گروه سلولزي گلستان) 2-اولويت‌بندي عوامل شناسايي شده موثر بر نظام انگيزش و پاداش منابع انساني در شركت‌هاي توليدي (واحد بازرگاني گروه سلولزي گلستان) 3-طراحي مدل مفهومي مناسب جهت تبيين عوامل موثر بر نظام انگيزش و پاداش منابع انساني در شركت‌هاي توليدي (واحد بازرگاني گروه سلولزي گلستان) مي باشد. جامعه آماري مورد پژوهش، كاركنان خطوط توليد و پرسنل بازرگاني گروه سلولزي گلستان كه شامل 5 شركت: 1- شركت تخته فشرده ممتاز گلستان 2- شركت صنايع كيمياچوب گلستان 3-شركت راش بينه گرگان 4-شركت كيمياروگش گرگان 5- شركت چوب سندل گرگان ، صورت پذيرفته كه به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندگان نئوپان و ام دي اف كشور مي باشد. از لحاظ روش گرد آوري اطلاعات مي توان به كتابخانه اي، مشاهده اي و پيمايشي تقسيم كرد. در اين تحقيق روش پيمايشي جهت گرد آوري اطلاعات استفاده شده است، لذا آن را مي توان در زمره تحقيق هاي ميداني قرار داد. از آنجا كه يكي از وظايف مهم مديران در سازمانها، شناسايي استعدادهاي بالقوه كاركنان و فراهم نمودن زمينه هاي رشد و شكوفايي آنان است، اين مسئله مديران را ناگريز مي سازد تا محيط دروني و بيروني حاكم بر سازمان را به گونه اي شكل دهند تا اهداف مناسب براي ارضاي نياز كاركنان را انتخاب نموده و براي ايجاد انگيزش در كاركنان گام بردارند. براي ايجاد انگيزش، لازم است كه نيازها شناسايي و در جهت ارضاي آنها تلاش شود. چالش اصلي يك سازمان ايجاد تعادل ميان اهداف كلي و مشخص آن سازمان و ارزش هاي شخصي كاركنان است. بنابراين انگيزش محصول مشاركت و نتيجه رابطه متقابل (تعامل) فرد با موقعيتي است كه در آن قرار مي گيرد.

واژگان كليدي: انگيزش- سيستم انگيزش- پاداش- سيستم پاداش- منابع انساني

چکيده:

انگيزش ، پاداش ، انواع پاداش ، منابع انساني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد صفري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.