پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۷ دفاع:
۱۷۴۱ شناسه:
زهرا گمار دانشجو:
تبيين الگوي توسعه شايستگي هاي رده دوم در شركتهاي موخر با تاكيد بر محصولات پيچيده عنوان فارسي:
second order competence explanation in latecomer companies with focus on CoPS عنوان انگليسي:

سازمانها نياز به نوسازي خود بطور پيوسته دارند تا بتوانند در محيط پويا، ادامه حيات بدهند. اين چالش نوسازي

در محيط هاي كسب و كار جديد با تغييرات سريع در مشتريان، فناوريها و رقابت ، اهميت بيشتري پيدا كرده است.

هر منبعي داراي محدوده اي بالقوه از خدمات است. به بيان ديگر منابع داراي قابليت تعويض هستند. همچنين در كنار موضوع قابليت تعويض بالقوه منابع، فناوريها معمولا بطور كامل مورد استفاده قرار نمي گيرند و لذا تمام ارزش آنها استخراج نميگردد. معمولا هر شركتي، در هر زمان، مجموعه اي از خدمات مولد استفاده نشده دارد. ( پنروز- 1959) اين نكته توسط بررسي هاي مختلف آماري در شركتهاي مختلف، به اثبات رسيده است. لذا برگلمن-1994، اعلام كرد كه توان سازندگي بالقوه شايستگي هاي فناورانه شركت حتي خارج از مرزهاي بنا نهاده شده بر اساس راهبرد محصول-بازار مي باشد. چرا كه فناوريها بطور كامل اهرم نشده و بلكه فقط بطرق محدودي مورد استفاده قرار گرفته اند. اين امر به معناي سود استحصال نشده براي شركت و نيز رفاه اجتماعي متناظر پيشرفت فناورانه موجودي است كه تبديل به واقعيت نشده است.

بر اساس مفاهيم فوق در ادبيات، مفهوم اهرم سازي ثانويه مطرح ميگردد. اهرم سازي ثانويه شايستگي فناورانه يعني تركيبي از بهره برداري يك شايستگي فناورانه موجود و كشف شايستگي ها براي خدمت رساني به مشتريان جديد.

چکيده:

توانمندي پويا، شايستگي از رده دوم، اهرم سازي ثانويه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن حامدي استاد راهنما:
دکتر رضا بندريان استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي محمدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

جميعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

/

توسعه دوسو توان محصول پيچيده، موردپژوهي نيروگاه غرب كارون

زهرا گمار محسن حامدي رضا بندريان

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.