پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۹ دفاع:
۱۷۳۸ شناسه:
سيدنويد مرعشي دانشجو:
ارزيابي و انتخاب تكنولوژي هاي حفاري:كاربردي از ماتريس جذابيت –توانمندي تكنولوژي در ميدان نفتي آزادگان جنوبي عنوان فارسي:
Assessment and selection of drilling technology: Application of technological capability-attractiveness matrix in South Azadegan oil field عنوان انگليسي:

امروزه بخش عظيمي انرژي جهان از نفت خام حاصل مي شود. بخش زيادي از اين منبع با ارزش و غير قابل تجديد پس از روشهاي استخراج در حفاري ها در اعماق زمين باقي مي ماند. به علاوه، نياز فزاينده توليد سوخت خام جهت جبران افزايش تقاضاي انرژي بشدت درحال افزايش است كه نشان دهنده ي ضرورت فرايندهاي تقويت كننده ي بازيابي سوخت است.

با توجه به اهميت روز افزون انرژي هاي فسيلي در دنيا و از طرفي كاهش ميزان كشف مخازن جديد، يافتن روشهاي نوين جهت كاهش هزينه هاي توليد از اهميت بالايي برخوردار است. در نتيجه براي كاهش هزينه هاي حفاري به عنوان يكي از اصلي ترين منابع هزينه بر توسعه ميادين نفتي، شركت ها ناگزيرند به تحول تكنولوژي و ايجاد تكنولوژيهاي پيشرفته روي بياورند

ميدان آزادگان بزرگترين ميدان نفتي ايران و سومين ميدان بزرگ نفتي جهان محسوب مي شود و ظرفيت اثبات‌شده اين ميدان 33 ميليارد بشكه تخمين زده شده است.

به دليل عدم اطلاع كافي از الگوي مناسب تكنولوژي حفاري، جانمايي چاهها به طور مناسب صورت نگرفته و همين امر منجر به كاهش توليد چاه ها و حفر چاههاي بيشتر جهت دستيابي به سقف توليد مورد نظر ميدان مي شود.

از آنجا كه براي پروژه نفتي ، در اغلب اوقات، آلترناتيوهاي متعددي از تكنولوژي هاي حفاري وجود دارد،

لذا شركت ها با توجه به ظرفيت، هزينه ها ، شرايط و به طور كلي مطلوبيت مورد نظر خود ، مي توانند يكي از تكنولوژي ها را انتخاب كنند.اين رساله ، ضمن معرفي معيارهاي ارزيابي توانمندي و جذابيت تكنولوژي به تشريح نحوه ارزيابي تكنولوژي ، انتخاب روش مناسب ارزيابي و در نهايت انتخاب مناسب ترين تكنولوژي حوزه حفاري با توجه به كاربردي از ماتريس جذابيت –توانمندي در ميدان نفتي آزادگان جنوبي مي پردازد.

چکيده:

تكنولوژي ،مديريت تكنولوژي، شناسايي تكنولوژي، ارزيابي تكنولوژي، ارزيابي جذابيت تكنولوژي، مميزي توانمندي تكنولوژي، انتخاب تكنولوژي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نيما گروسي مختارزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدرضا رسايي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.