پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۹ دفاع:
۱۷۳۷ شناسه:
سارا محمدزاده دانشجو:
تدوين استراتژي تكنولوژي هاي بهره برداري ميدان نفتي آزادگان جنوبي: كاربردي از ماتريس جذابيت-توانمندي تكنولوژي عنوان فارسي:
Formulation of technological strategies production of South Azadegan oil field: Application of technological capability-attractiveness matrix عنوان انگليسي:

توجه به اين امر كه توسعه‌ي كشورها بدون توسعه‌ي تكنولوژي و افزايش توان تكنولوژيك صنايع مختلف آن‌ها امكان‌پذير نيست، متخصصين حوزه‌هاي مختلف را بر آن داشته است تا به شناخت، بررسي و ارزيابي تكنولوژي‌هاي حوزه‌ي فعاليت خود پرداخته و در پي توسعه و افزايش توان تكنولوژيك خود باشند، از طرفي انتخاب فناوري يكي از چالشي‌ترين موارد تصميم‌گيري است كه مديران سازمان‌ها با آن روبه‌رو مي‌شوند كه با افزايش تنوع فناوري‌ها، اين انتخاب مشكل‌تر گشته و بررسي‌هاي بيشتر را مي‌طلبد.

با توجه به اهميت استفاده از تكنولوژي هاي مناسب و كارآمد و به طبع آن انتخاب ارزيابي شده تكنولوژي بر مبناي برنامه استراتژيك تكنولوژي و از آنجايي كه بخش عمده اي از سرمايه كشور از منابع نفت و گاز آن تامين مي شود و در نظر داشتن اهميت ميدان نفتي آزادگان كه بزرگترين ميدان نفتي ايران و سومين ميدان بزرگ نفتي جهان است، در رساله پيش رو تلاش مي شود كه به تدوين استراتژي تكنولوژي با تمركز بر ارزيابي و انتخاب تكنولوژي در حوزه بهره برداري پرداخته شود.

در اين خصوص بر اساس وضعيت توسعه‌اي ميدان نفتي آزادگان جنوبي و شرايط ويژه‌ي ميدان، ضمن معرفي معيارهاي ارزيابي توانمندي و جذابيت تكنولوژي به تشريح نحوه ارزيابي تكنولوژي، انتخاب روش مناسب ارزيابي و در نهايت انتخاب مناسب‌ترين تكنولوژي‌ها در حوزه‌ي بهره برداري با استفاده از تحليل ماتريس جذابيت-توانمندي پرداخته مي‌شود.

چکيده:

تكنولوژي-مديريت تكنولوژي-شناسايي تكنولوژي-ارزيابي تكنولوژي-استراتژي تكنولوژي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نيما گروسي مختارزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدرضا رسايي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.