پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۹/۵ دفاع:
۱۷۳۶ شناسه:
بيژن حيدري قاديكلائي دانشجو:
بررسي مسئوليت بين المللي معاونت دولت ها در جرائم و تخلفات بين المللي (با رويكرد به چالش هاي جهاني ) عنوان فارسي:
the study of international responsibility of states for assistance in crimes and international wrongful acts with regard to global challenges عنوان انگليسي:

ماهيت و مباني مسئوليت بين المللي دولت ها در جرايم و تخلفات بين المللي مورد بررسي قرار مي گيرد .معاونت دولتها در تخلفات بين المللي كه فاقد وصف كيفري هستند چگونه ممكن است و مستندات حقوقي ان ها از حيث طرح دعوي ، اثبات ، رسيدگي و اسناد بين المللي داراي چه مشخصاتي هستند ، تفاوت ها و اشتراكات مسئوليت بين المللي دولت ها ناشي از معاونت در ارتكاب جرايم بين المللي در ابعاد و حيثيات ياد شده مورد بررسي قرار مي گيرد و مراجع رسيدگي بين المللي در موضوعات مطروحه چگونه عمل كرده اند و موازين مقرر در طرح مسئوليت بين المللي دولت ها و اساسنامه رم - اساسنامه ديوان بين المللي كيفري –از حيث معاونت دولت ها در رسيدگي هاي قضايي بررسي مي شود و كنترل موثر و كنترل كلي در پرتو احكام قضايي مورد مداقه قرار خواهد گرفت و نگاهي به چالش هاي جهاني مي شود و مسئوليت ناشي از اعمال دولت هاي حامي در ابعاد اقتصادي ، سياسي ، نظامي و ... از حيث معاونت در جرايم و تخلفات بين المللي توسط گروه هاي تكفيري و داعش همچنين چگونگي مسئوليت آن ها با رهيافت هاي پيش گفته با موازين حقوق بين المللي تحليل مي شود .

چکيده:

مسئوليت بين المللي دولت ها براي اعمال متخلفانه بين المللي-جرايم بين المللي معاونت –كنترل موثر-كنترل كلي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد مومني راد استاد مشاور:
دکتر حميد الهوئي نظري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۹ ۱۱ European journal of internation law Dr seyed bagher mirabbassi -Bijan Heidari International responsibility of states for assistance in crimes and international wrongful act regard to global challenges(terrorism-isis بين المللي پذيرش شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.