پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱ دفاع:
۱۷۳۴ شناسه:
عليرضا اسلامي دانشجو:
جوشكاري فولاد stainless steel 316 به روش GMAW و بررسي پارامترهاي جوشكاري در تنش هاي باقيمانده و اثر آن بر تشديد خوردگي عنوان فارسي:
Welding of stainless steel 316 with GMAW method and study of welding parameters in residual stresses and their effect on corrosion amplification عنوان انگليسي:

جوشكاري stainless steel 316 به روش جوشكاري GMAW و بررسي و بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري از قبيل جريان، گازهاي محافظ در اين جوشكاري و الكترود انتخابي براي افزايش كيفيت جوشكاري و بررسي آن ها در تنش هاي پسماند ناشي از جوشكاري و تاثير آن ها بر خوردگي و ارايه راهكارهاي علمي و عملي براي كاهش ميزان خوردگي

چکيده:

گازهاي محافظ

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا آرايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.