پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۵ دفاع:
۱۷۱۸ شناسه:
مهرسا آزادنيا دانشجو:
نقش قراردادهاي استاندارد (نمونه ) درحقوق تجارت بين الملل عنوان فارسي:
The role of standard(type) contracts in international commercial law عنوان انگليسي:

استاندارد شدن قراردادها به اين معني است كه قراردادها چاچوب و قالب خاصي به خود گرفته است و گونه هاي قراردادها ازشرايط و احكام خاص تبعيت مي كند كه البته مفهومي فراتر از قراردادهاي الحاقي است . رواج قراردادهاي استاندارد يا قراردادهاي نمونه در تجارت بين المللي روز به روز در حال افزايش است .بسياري از شركتهاي تجاري به جاي تنظيم قراردهاي جداگانه با تك تك طرفهاي تجاري خود,از

چکيده:

فارسي: قراردادهاي استاندارد- حقوق تجارت بين الملل- قرارداد الحاقي- عرف تجاري- كارايي ا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن باديني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.