پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۴ دفاع:
۱۷۱۶ شناسه:
سجاد قنبري دانشجو:
پژوهشي بر صداي مخالف در «مارش» داكترو، «چشمهاي آنها داشتند خدارا نگاه ميكردند» زورا نيل هرستون،«مردنامريي» رالف اليسون و «مردي در يونيفرم فلانل خاكستري» اسلوان ويلسون عنوان فارسي:
A Study of Dissident Voices in E.L.Doctorow's The March, Zora Neale Hurston's Their Eyes Were Watching God, Ralph Ellison's Invisible Man and Sloan Wilson's The Man in the Gray Flannel Suit عنوان انگليسي:

در هر برحه اي از زمان نيروهاي فرهنگي در حال تلاش براي به دست آوردن جايگاه بالاتري هستند. معمولا نيروهاي حاكم از طرق مختلف سلطه خود را بر نيروهاي پايين تر ديكته ميكنند. اين تقابل صداهاي مختلف در رمانهاي مارش اثر ادگار لارنس داكتارو، مرد نامرئي اثر رالف اليسون، چشمهاي آنها در حال تماشاي خدا بودند اثر زورا نيل هرستون و مردي در لباس فلانل خاكستري اثر اسلوان ويلسون مورد مطالعه قرار گرفتند.

چکيده:

Discourse, Dissidence, Hegemony, History, Ideology, Panoptic Tower, Power

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر زهره رامين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فاضل اسدي امجد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

Folia linguistica et litteraria

25/

“Unheard voices and counter discourse, a study of The March by E.L. Doctorow; with special regards to Alan Sinfield’s Theories of Dissidence”

دكتر زهره رامين/ سجاد قنبري

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.