پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۱۲ دفاع:
۱۷۱۵ شناسه:
فرنوش پيرايش دانشجو:
در جستجوي هويت هيبريدي عنوان فارسي:
The Quest for Hybrid Identity: A Study of Bharati Mukhrjee's Jasmine, Chitra Banerjee Divkaruni's The Mistress of Spices, and Manju Kapur's The Immigrant and Bapsi Sidhwa's An American Brat عنوان انگليسي:

طي سال‌هاي اخير، شاهد توجه فزاينده به ادبيات زنان آسيايي-آمريكايي بوده‌ايم چراكه در اين آثار به موضوعاتي همچون پراكندگي، مهاجرت، جنسيت و از همه مهم‌تر مسئله دوگانگي اشاره شده است. در حقيقت، آن‌ها در آثار خود تصويري واضح از روند تطابق‌پذيري مهاجران با سرزمين ميزبان ارائه كرده و به اين نكته اشاره دارند كه چگونه اين مهاجران نوعي دوگانگي موفق ميان دو فرهنگ را پس از قرار گرفتن در شرايط بحران هويت و حس بي‌خانماني از خود نشان داده‌اند؛ بنابراين، اين مطالعه به بررسي و تحقيق در مورد نيروي نجات‌بخش دوگانگي در آثار نويسندگاني همچون باراتي موخرجي در اثر "جاسمين"، چيترا بانرجي ديواكاروني در "بانوي ادويه‌جات" ، منجو كاپور در "مهاجر" و بپسي سيدوا در "توله آمريكايي" مي‌پردازد. زنان قهرمان اين رمان‌ها مثل جيوتي، تيلو، نينا و فروزا سرزمين‌هاي مادري خود را ترك كرده و به آمريكا يا كانادا مهاجرت كرده‌اند و همگي با بحران از دست دادن هويت، آرزوي برگشت به وطن و يكي شدن با سرزمين مادري مواجه شده‌اند. بدان معنا كه آن‌ها در سرزمين ميزبان، از احساساتي همچون بيگانگي، جابجايي، آوارگي و عدم وابستگي به خانه رنج برده‌اند. به‌بيان‌ديگر، آن‌ها وابستگي خود را نه‌تنها به كشور ميزبان بلكه به وطن خود از دست مي‌دهند و درواقع دنيايي كه قالب و محتواي هويت آن‌ها را شكل داده است را گم مي‌كنند. اين مهاجران با حس بحران هويت مواجه شده‌اند و تا زماني كه به توازني ميان دو هويت يا خودآگاهي دوگانه دست نيابند، خود را در ميان نوعي برزخ روانشناسانه مي‌يابند. ازاين‌رو، آن‌ها به‌منظور حركت به جلو و بهبود شرايط، به درد و غم و نگراني و اضطرابي كه سد راه رشد و پيشرفت آن‌ها به‌عنوان مهاجر شده غلبه مي‌كنند، هويت‌هاي آسيب‌ديده را ترميم مي‌كنند، مرزها را در هم مي‌شكنند، فراتر از مرزهاي رفتاري و احساسي مي‌روند و به‌عنوان زنان موفق ظاهر مي‌شوند، پس زندگي و نقش‌هاي آن‌ها با تغيير مواجه شده و اين تغيير در هويت آن‌ها نيز نمود پيدا خواهد كرد. منظور اين است كه آن‌ها در جايگاهي ميان دو فرهنگ قرار دارند كه اولويتي براي وطن يا كشور ميزبان قائل نيست و در ميانه اين جايگاه ديده مي‌شوند، پس آن‌ها خود را در فضاي سومي مي‌يابند كه هويت آن‌ها را شكل داده است. در ضمن، آن‌ها با قرار گرفتن در اين فضا، به دورگه‌اي قدرتمند دست مي‌يابند. اين مطالعه نيز با استفاده از ديدگاه‌هاي استوارت هال و هومي بابا، به دنبال به تصوير كشيدن جايگاه اين زنان در فضاي سوم و تجربه هويت‌هاي بي‌ثبات و همان دوگانگي است كه بستر را براي آزادسازي قهرمان رمان‌ها فراهم مي‌سازد. درنتيجه، اين مطالعه به دنبال نشان دادن دوگانگي ابتدا در ميان شخصيت‌هاي زن رمان‌هاي فوق‌الذكر، يعني جيوتي، تيلو، نينا و فروزا و سپس در ميان نويسندگان مهاجر آسياي جنوبي ازجمله، چيترا بنرجي ديواكاروني، باراتي موخرجي، مانجو كاپور و باپسي سيدوا هست. اين نويسندگان آوارگي ، عدم وابستگي به خانه و بحران هويت همانند آنچه زنان قهرمان داستان‌هايشان تجربه كرده‌اند را لمس كرده و نيز با انتقال از حاشيه به مركز، به نويسندگان دورگه و موفق تبديل شده‌اند. در اينجا اشاره به اين نكته ضروري است كه رمان‌هاي منتخب ، بهترين نمونه‌هاي مرتبط با مفاهيم در دست مطالعه ما مي‌باشند.

چکيده:

diaspora, hybridity, third space, unhomeliness

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي سلامي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود عزيزي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.