پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۱ دفاع:
۱۷۱۲ شناسه:
سيده فاطمه بلاديان بهبهان دانشجو:
بررسي ابعاد شكلي و ماهوي دعواي اثبات مالكيت. عنوان فارسي:
Analysis to proof of ownership claims in law courts. عنوان انگليسي:

دعواي خلغ يد يكي از دعاوي شايع نسبت به املاك است كه امروزه تعداد قابل توجهي از پرونده ها را در دادگاه به خود اختصاص داده است. رويه دادگاهها در رسيدگي به اين دعوي، رسيدگي هم زمان به ادعاي مالكيت خوانده بود كه در پاسخ به خواسته خواهان اقامه مي گرديد.

چکيده:

واژگان كليدي : مالكيت، املاك مجهول المالك، اثبات دعوي مالكيت، دعواي خلغ يد، محاكم حقوقي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن باديني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن محسني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.