پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۷۰۹ شناسه:
حسن صالحي پورماسوله دانشجو:
بررسي تجربي حركت ميكرو ذرات مغناطيسي در ميكرو كانال تحت اثر ميدانهاي مغناطيسي عنوان فارسي:
Investigating controllability of microorganism movement in micro channels under magnetic field عنوان انگليسي:

- بدن انسان توانايي جداسازي مسير هاي مواد مختلف قرار داده شده در عروق را ندارد و در نتيجه داروها در سراسر بدن توزيع شده و مي توانند بر روي اندام هاي سالم كه نيازبه درمان دارويي ندارند تاثير بگذارند. علاوه بر اين، مكانيسم دفاعي بدن مواد خارجي را به طور كلي دفع مي كند.-به تازگي، ميكرو و نانو پارتيكلهايي مغناطيسي از جمله MTB و مگنتوزوم ها كانديد بودن خود را براي حل اين مسايل ثابت كرده اند.

در اين تحقيق سعي مي‌نماييم با ساده سازي مسئله و با قرار دادن يك نوع ميكروارگانيسم داراي قابليت مغناطيسي شدن در يك ميكروكانال يا لولۀ مويين در شرايط خاص و قابل تحمل توسط آن ميكروارگانيسم، سعي در شناسايي و موقعيت‌يابي آن و ديواره-هاي كانال بوسيلۀ روشهاي پردازش تصوير نموده و با اعمال ميدان‌هاي مغناطيسي معين و مختلف برآن ميكرو ارگانيسم تاثير ميدان را مورد بررسي قرار دهيم

چکيده:

كنترل پذيري - ميكروارگانيسم- تاثير ميدان مغناطيسي بر ميكرو ارگانيسم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن حامدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.