پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۱۷۰۵ شناسه:
سيروس وطن خواه مقدم دانشجو:
طراحي مدل خط مشي گذاري توسعه انرژيهاي تجديدپذير در ايران عنوان فارسي:
Modeling of renewable energy policy making in I.R.Iran based on Grounded Theory عنوان انگليسي:

طراحي مدل خط مشي گذاري توسعه انرژيهاي تجديدپذير در ايران

چکيده:

خط مشي گذاري، انرژيهاي تجديدپذير، نظريه مبنايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس منوريان استاد راهنما:
دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدكمال واعظي استاد مشاور:
دکتر يونس نورالهي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
در انتظار چاپ

سياستگذاري عمومي

/

طراحي مدل خط مشي گذاري توسعه انرژيهاي تجديدپذير در ايران

عباس منوريان، سيروس وطنخواه مقدم، محمد علي شاه حسيني، سيد كمال واعظي، يونس نوراللهي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.