پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۳ دفاع:
۱۷۰۰ شناسه:
رامين حسن پورمير دانشجو:
تبيين رابطه بين ميزان استفاده از بازي هاي رايانه اي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان با تاكيد بر ميزان سواد رسانه اي والدين عنوان فارسي:
بيين رابطه بين ميزان استفاده از بازي هاي رايانه اي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان با تاكيد بر ميزان سواد رسانه اي والدين عنوان انگليسي:

هنگامي كه بحث درباره نقش و مسئوليت خانواده در قبال يادگيري و آموزش كودكان بخصوص بازيهاي رايانه اي و ادامه تحصيل و تاثيرگذاري آن بر روند يادگيري و عملكرد تحصيلي را پي مي گيريم ،لازم است بررسي هاس دقيق تجربي درباره سواد رسانه اي و تاثير رسانه ها (نه تنها راديو و تلويزيون ، ماهواره ها بلكه اينترنت و بخصوص بازي هاي رايانه اي ) را بعنوان مطلع بحث انتخاب نماييم تا از اين طريق جايگاه خانواده و سواد رسانه اي آن ، كاربرد فناوري هاي نوين در قالب بازي هاي رايانه اي توسط كودكان و همچنين رابطه آن با يادگيري و عملكرد تحصيلي مشخص گردد.

چکيده:

۱-سواد رسانه اي خانواده ها ۲- بازي هاي رايانه اي دانش آموزان ۳- عملكرد تحصيلي آنان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيده زهرا اجاق استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.