پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۰ دفاع:
۱۶۹۶ شناسه:
صدف پورحسيني دانشجو:
ارائه مدل تجاري سازي ايده فروش الكترونيك مورد مطالعه فروشگاههاي اينترنتي تهران عنوان فارسي:
identyifing model for commercialization of online selling,case study : Tehran online markets عنوان انگليسي:

امروزه شركتهاي نوين ايراني نيز حضور پررنگي در پهنه رسانه هاي نوين يافته اند.

با اين وجود تعداد اندكي از اين شركتها توانسته اند در اين عرصه موفق باشند و اغلب آنها علي رغم ايده هاي نوين و جذابي كه موسسان اين شركتها دارند، موفق به تبديل آن ايده ها به محصولات يا خدماتي كه مورد استقبال بازار و مخاطبين قرار گيرد، نشده اند.

شركتهايي كه در حوزه فروش الكترونيك وارد مي شوند بزرگترين دارايي خود را توانايي استفاده از فرصتها براي پاسخ دادن به نيازهاي بازار مي دانند.

ليكن ارائه مدلي كه از طريق آن بتوان فرايند تجاري سازي در حوزه فروش الكترونيكي را براي تجاري سازي يك محصول يا خدمت جديد تشريح نمود، مي تواند گامي باشد به سوي كمك به ارائه الگوي موفق براي شركتهايي كه تمايل به حضور در اين عرصه را دارند.

چکيده:

مديريت رسانه,تجاري سازي ايده,رسانه ديجيتال,نواوري,فروش الكترونيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر انصاري استاد راهنما:
دکتر طاهر روشندل اربطاني استاد راهنماي دوم:
دکتر وحيد ناصحي فر استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

نشريه مديزيت بازرگاني دانشگاه تهران

12/2/335-356

مدل تجاري سازي ايده فروش الكترونيك با به كار گيري نظريه داده بنياد

منوچهر انصاري طاهر روشندل اربطاني وحيد ناصحي فر صدف پورحسيني

مقاله در مجله ISC
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.