پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۶۹۵ شناسه:
احمد جوادي پور دانشجو:
ارائه الگوي انتخاب آميخته رسانه در كمپين تبليغاتي خاص صنعت بيمه با تلفيق مدل تصميم زباني فازي و الگوريتم ژنتيك (مورد مطالعه : شركت سهامي بيمه ايران) عنوان فارسي:
Design Selection model of the advertising media mix by integrating a fuzzy linguistic decision model with genetic algorithms (Iran insurance company) عنوان انگليسي:

امروزه تبليغات جزء لاينفك اقتصاد و فروش به حساب مي‌آيد، و هر سازماني كه از آن به نحو احسن استفاده برد، به نتايج غيرقابل مقايسه‌اي با رقبايي كه از آن بي‌بهره‌اند، دست خواهد يافت. تبليغات به معناي آگاه ساختن ديگران در مورد خود (ايده‌ها، كالاها و خدمات خود)، شامل مجموعه‌اي از پيام‌هاي گفتاري، نوشتاري و ديداري است كه براي رسيدن به اهداف مختلفي منتقل مي‌شود. يا طبق تعريفي ديگر عبارت است از ارتباط يك‌طرفه غي-شخصي درباره سازمان، محصول، خدمت و يا ايده كه بابت آن پول پرداخت مي‌شود و نام شركت يا حامي، مشخص است(بلچ و بلچ، 2003). امروزه در ابتداي قرن بيست و يكم، از تبليغات به عنوان يك رشته كاملا تخصصي نام برده مي‌شود و هر بازاريابي حرفه اي بدون انجام تبليغات كارايي لازم را نخواهد داشت. تبليغات از ابزارهاي كليدي بازاريابي است كه نقش مهمي در نايل شدن سازمان به اهداف خود دارد

امروزه شركتهاي بيمه با توجه به ساختار رقابتي شديد حاكم بر آنها، بيش از گذشته به تبليغات گسترده رسانه‌اي روي آورده‌اند. همچنين، با توجه به مرتبط بودن طيف گسترده‌اي از فعاليت هاي تجاري سازمان‌ها و خانوارها با بيمه‌ها ، شركتهاي بيمه مي‌توانند به شيوه مناسبي از تبليغات در راستاي پيشبرد اهداف خود كه همانا معرفي خدمات خود، برقراري ارتباط با مشتريان، تاثيرگذاري بر آنها در انتخاب شركت بيمه براي پوشش ريسك هاي خود و در نهايت جذب آنهاست، منتفع گردند. در كشور ما حجم عمده‌اي از تبليغات در حوزه بيمه انجام مي‌شود. اما در اكثر شركت هاي بيمه با وجود تبليغات گسترده و اختصاص بودجه‌هاي كلان و صرف انرژي زياد براي اين امر، متاسفانه در نهايت تبليغات انجام شده اثربخشي لازم را ندارند.

از جمله مشكلات اساسي در حوزه تبليغات، فقدان ارتباط منسجم و علمي بين تحقيقات بازاريابي و صنعت تبليغات، عدم آشنايي صاحبان صنعت و مؤسسات تبليغاتي با مفاهيم علمي تبليغات و بازاريابي، عدم توان برنامه-ريزي و هدف‌گذاري در تبليغات و بالاخره عدم شناخت نسبت به انتخاب تركيب بهينه رسانه‌هاي تبليغاتي و نحوه مؤثر تخصيص بودجه تبليغات به رسانه‌هاي مختلف مي‌باشد.

چکيده:

آميخته رسانه ، كمپين تبليغاتي، صنعت بيمه، الگوريتم ژنتيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طاهر روشندل اربطاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
/

انتخاب آميخته رسانه در كمپين هاي تبليغاتي خاص صنعت بيمه


داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.