پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳ دفاع:
۱۶۷۶ شناسه:
نرگس صالحي شهرابي دانشجو:
بازنگري خط مشي هاي مالي و تنظيمي برق براي توليد انرژي سبز عنوان فارسي:
formulation of public policy making models using green economy approach عنوان انگليسي:

توجه به محيط زيست كنوني و كاربست منابع طبيعي در برآوردن نيازهاي زندگي حاكي از آن است كه تا به امروز بشر بدون درنظر گرفتن بسياري از ملاحظات از منابع طبيعي و محيط زيست، در جهت رفع نيازهاي خود گام برداشته و برمي‌دارد. انتشار آلاينده‌هاي شيميايي در مسير صنعتي شدن كشورهاي درحال توسعه علاوه بر اينكه مخاطرات زيست‌محيطي و آلودگي‌هايي را به همراه دارد، بر سلامت نسل كنوني و حتي آينده تاثير مستقيم گذاشته و نابرابري‌هاي اجتماعي و بين نسلي را دربردارد. به طور كلي مي‌توان گفت در مسير توسعه اقتصادي، مشكلات عديده‌اي براي محيط‌زيست آيندگان به وجود آمده است لذا موضوعات جديدي با عناوين متفاوت با رويكرد سبزشدن ظهور كرده‌اند كه اهداف تمامي آن‌ها حفظ محيط‌زيست براي آيندگان و استفاده هر چه تمام‌تر از منابع تجديدپذير است.

محيط زيست كنوني ايران نيز از اين واقعيت مستثني نيست و در وضعيت نامساعدي قرار دارد. اين ادعا را مي-توان در آمار و ارقام مركز آمار ايران و نيز ارزيابي‌هاي انجام شده توسط سازمان محيط زيست ايران به وضوح مشاهده كرد. در شاخص جهاني عملكرد زيست محيطي EPI كه توسط دانشگاه ييل منتشر شد، درسال 2012 ايران در ميان 132 كشور جهاني با 36 پله سقوط در رتبه 114 جهان قرار گرفته است. فعالان زيست-محيطي كشورمان روند نزولي رتبه محيط‌زيست كشور را ناشي از اتفاقاتي مي‌دانند كه در چند سال اخير رخ داده است، كه از آن جمله مي‌توان به خشك شدن درياچه اروميه، افت سفره‌هاي آب زيرزمين، تخريب جنگل-ها و ... اشاره كرد. بر اساس شاخص جهاني عملكرد زيست محيطي، سوييس و عراق به ترتيب اولين و آخرين رتبه جهاني را كسب كرده‌اند.

روند توسعه در كشورهايي همانند ايران، نه تنها براي محيط زيست تهديدكننده است مشكلات اجتماعي و بهداشتي و ... را نيز درپي خواهد داشت.

طبق گفته سازمان امنيت غذايي، ما نه به دنبال درك ذات مشكلات و نه راه حل‌هاي مشاركتي جهاني براي اينكه چگونه قرار است جمعيت 9 ميلياردي جهاني را در سال 2050 تغذيه كنيم هستيم. كميابي آب شرب هم اكنون يك مشكل جهاني است، و پيش‌بيني‌ها رشد شكاف از سال 2030 بين تقاضا براي آب شرب ساليانه و تامين تجديدشدني ها را بيان مي‌كند. چشم انداز بهبود سيستم‌هاي بهداشتي براي 2.6 ميليارد انسان به نظر ناراحت‌كننده است، هنوز 884 ميليون نفر به آب پاك دسترسي ندارند. جمعاً اين بحران‌ها به شدت بر توانايي ما براي حفظ موفقيت جهاني و دستيابي به اهداف توسعه هزاره تاثيرگذار است. آن‌ها تركيبي از مشكلات اجتماعي پايدار از بيكاري‌ها، عدم امنيت اقتصادي- اجتماي و فقر و تهديد پايداري اجتماعي است. اگرچه علل چنين بحران‌هايي متفاوت است، اما در مهمترين سطح، همه آن‌ها يك خصيصه مشترك دارند كه آن هم، انبوهي از تخصيص‌هاي نادرست سرمايه و منابع است (UNEP 2011: 8)، كه مهمترين دليل آن خط‌مشي-گذاري‌هاي نادرست و طرز تفكر سياستمداران و ذينفعان است كه بيشتر اهداف و نيازهاي كوتاه مدت را در اولويت تصميمات خود قرار مي‌دهند.

از طرف ديگر آلودگي هوا چندين سال است كه به عنوان يكي از بزرگترين معضلات زندگي كلانشهرهاي ايران همانند تهران شده است و به عنوان چهارمين عامل مرگ و مير شناخته شده است، به گزارش سازمان ملل متحد هر ساله 3 ميليون نفر بر اثر آلودگي هوا جان خود را از دست مي‌دهند. تحقيقات انجام شده توسط شركت كنترل كيفيت هوا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايران نيز حاكي از آن است كه ميزان اين آلاينده‌ها در تهران 8.2 برابر استانداردهاي جهاني است. همچنين بر اساس مطالعات جديد محققان آمريكا، در شيكاگو به ازاي افزايش 10 ميكروب گرم آلاينده در هر متر مكعب هوا 8 درصد به تعداد مبتلايان به سرطان اضافه شده‌اند.

امروزه در برخي روزهاي سال آلودگي هوا ناشي از سوخت فسيلي خودروها در ايران، به خصوص شهرهاي بزرگ در وضعيت بحراني به سر مي‌برد. گاز سمي ازن كه جزيي از آلاينده‌هاست ماده‌اي اكسيدكننده نسبتاً قوي است و در ايجاد بيماري‌هاي سرطان و قلبي و عروقي نقش دارد. ابتلاي كودكان به سرطان خون اولين پيامد زندگي در خيابان‌هاي پر ترافيك است.

اما جدا از عواقب پزشكي شاهد برخي ديگر از جنبه‌هاي تاثيرگذار اين عامل در زندگي شهري ايران هستيم، كه از آن جمله مي‌توان به كاهش ميدان ديد، تغيير گونه‌هاي گياهي سازگار با اقليم، كاهش شمار پرندگان بومي منطقه، تغيير نماي ساختمان‌هاي كلانشهرها مثل تهران از نمونه‌هاي سنتي و قديمي مثل آجر و گچ به شيشه و سنگ اشاره كرد. طبق آمارهاي غيررسمي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايران، ميزان تلفات بر اثر آلودگي هواي تهران به بيش از 3500 نفر رسيده است.

از طرف ديگر در دنياي كنوني، استراتژي‌ها و اهداف مدوني در جوامع بين‌المللي و حتي داخل ايران، براي جلوگيري از افزايش تخريب‌هاي زيست‌محيطي و نيز آلودگي‌ها و آسيب‌هاي تابعه تدوين شده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به استراتژي اقتصاد سبز اشاره كرد. اقتصاد سبز يكي از استراتژي‌هاي نويد بخش و در حال ظهور است كه از سرمايه‌گذاري‌هاي هر دو بخش خصوصي و عمومي نشأت گرفته است كه انتشارات گازهاي گلخانه‌اي و آلودگي را كاهش مي‌دهد، بهره‌وري منابع و انرژي را بهبود مي‌بخشد، و از كاهش تنوع زيستي و خدمات اكوسيستم جلوگيري مي‌كند، و همانگونه كه توسط برنامه محيط‌زيست ملل متحد تعريف شده است؛ اقتصاد سبز به دنبال توسعه پايدار و حذف فقر است كه به طور مثبتي مفاهيم اكولوژيكي و اقتصادي را به هم مرتبط مي‌كند تا رفاه اجتماعي را افزايش دهد و عدالت اجتماعي را بهبود بخشد (LUTZ et al, 2015: 5).

مطمئناً بهبود شرايط زيست محيطي، بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي مستلزم تدوين خط‌مشي‌هاي كارآمد، باثبات و هماهنگ است كه همانا دستيابي به اينگونه خط‌مشي‌ها نيازمند طراحي مدل مفهومي از خط‌مشي-گذاري است. از طرفي ديگر در طول زمان مدل‌هاي متنوعي از خط‌مشي‌گذاري مطرح شده‌اند كه بازتابي از هر كدام از آن‌ها در خط‌مشي‌گذاري حكومتي ايران ديده مي‌شود. هدف اين پژوهش اين است كه با در نظر گرفتن رويكرد اقتصاد سبز در روند تدوين خط‌مشي‌ و نيز بر اساس داده‌هاي جمع‌آوري شده، مدل خط‌مشي‌گذاري سبز به منظور بهبود و ارتقاء ابعاد متفاوت خط‌مشي‌گذاري ارائه دهد.

لذا اميد است كه با كاربست اين استراتژي در فرايند خط‌مشي‌گذاري عمومي بتوان از بروز مشكلات جديدتر پيشگيري كرد و وضعيت توسعه را به سمت پايداري برد.

چکيده:

مدلسازي- خط مشي گذاري- اقتصاد سبز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر پورعزت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر وحيد محمودي استاد مشاور:
دکتر محمد قاسمي ششده استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

پژوهش هاي مديريت عمومي

/

بازنگري خط مشي هاي توليد برق با رويكرد مديريت سبز (مطالعه تطبيقي كشورهاي دانمارك، آلمان و ايران)

علي اصغر پورعزت- نرگس صالحي شهرابي- وحيد محمودي- محمد قاسمي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.