پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۱۶۷۱ شناسه:
مهسا فرحان جم دانشجو:
قيمت گذاري دوگانه در سازمان تجارت جهاني و تاثير آن بر الحاق ايران عنوان فارسي:
Dual Pricing in the WTO and Impact on Iran's Accession. عنوان انگليسي:

بيش از دو دهه از تاسيس سازمان تجارت جهاني مي‌گذرد و اين سازمان در بسياري از حوزه‌هاي تجارت بين‌الملل به موفقيت هاي چشمگيري دست يافته است، اما در ديگر بخشهاي تجاري همچنان با خلا قانوني مواجه است. يكي از چالش برانگيزترين موضوعات مطروحه در سازمان تجارت جهاني هم اكنون مسئله «قيمت گذاري دوگانه» در خصوص كالا و خدمات ميباشد. اين امر كه بيشتر در حوزه‌هاي انرژي، اقلام دارويي، قوانين مربوط به سوبسيدها و ... نمايان ميشود نگراني هايي را براي اعضاي جامعه جهاني ايجاد نموده است. به طوريكه برخي از اعضاي سازمان تجارت جهاني با در نظر گرفتن دو قيمت متفاوت براي يك كالاي واحد، اصول و قواعد اصلي اين سازمان را زير پا گذاشته و به بروز سياست هاي تبعيض آميز در عرصه تجارت بين الملل دامن زده‌اند. از مهم ترين اصولي كه با اين اقدامات نقض ميگردد اصل منع دامپينگ و اصل كامله الوداد مي باشد كه سازمان تجارت جهاني بر مبناي آنها استوار گشته است. حال بايد ديد كه چگونه كشورهاي عضو اين سازمان موافقتنامه آنتي دامپينگ و اصول حاكم بر اين سازمان را دور زده و اقدامات دئگانه اي را در پيش گرفته‌اند. متاسفانه عدم دستيابي دولت هاي عضو به يك موافقتنامه جامع سبب طرح دعاوي متعددي در زمينه قيمت گذاري دوگانه در هيات حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني شده است و هم اينك انعقاد موافقتنامه هاي دوجانبه تا حدي توانسته گره گشاي اين مشكل باشد.

از سوي ديگر كشور جمهوري اسلامي ايران نيز پس از لغو تحريم هاي جهاني و امضاي برجام در آينده اي نزديك به سازمان تجارت جهاني ملحق شده و بايد در قوانين تجاري خود بازنگري هايي به عمل آورد. اين مهم از آن جهت است كه ايران به عنوان يكي از كشورهاي صادركننده انرژي در دنيا مقام دوم را داشته و پس از عضويت بايد به حذف سياست قيمت هاي دوگانه در حوزه صادرات كالا و انرژي مبادرت نمايد. همچنين با توجه به نياز ايران به واردات دارو اگر ساير كشورها دست به قيمت گذاري دوگانه در اين حوزه بزنند، بخش مهمي از اقتصاد و سلامت كشورمان را با خطر مواجه خواهند كرد.

اين پژوهش بر آن است تا با مطالعه قوانين داخلي و موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني، استثنائاتي كه اين سازمان براي اتخاذ سياست هاي تجاري تبعيض آميز برخي اعضا در نظر گرفته است، علل تمايل دولتها به تعيين قيمت هاي دوگانه در عرصه تجارت كالا و خدمات را بررسي نمايد. همچنين با توجه به تلاش كشورمان در سالهاي اخير براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني به مطالعه قوانين تجاري داخلي پرداخته و راهكارهايي جهت ارتقا و يكسان سازي قوانين ايران در اين حوزه ارائه دهد.

چکيده:

قيمت گذاري دوگانه. سازمان تجارت جهاني. الحاق ايران. انرژي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عبدالحسين شيروي خوزاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حميد الهوئي نظري استاد مشاور:
دکتر احمد مومني راد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز مهسا فرحان جم، عبدالحسين شيروي قيمت گذاري دوگانه انرژي در رويه سازمان تجارت جهاني داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱
حقوق انرژي دانشگاه تهران مهسا فرحان جم، عبدالحسين شيروي قيمت گذاري دوگانه انرژي در سازمان تجارت جهاني با تاكيد بر اصل حاكميت دائمي دولتها بر منابع طبيعي داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۲

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.