پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۲/۱۳ دفاع:
۱۶۷۰ شناسه:
مهدي فولادي دانشجو:
طراحي مدل سياستگذاري خبري روزنامه هاي ورزشي با هدف ترويج ورزش همگاني عنوان فارسي:
Designing the model of news policy-making in sport newspapers to promote public sport in Iran عنوان انگليسي:

ايجاد مبنايي پژوهشي براي ارائه راهكارهايي جهت اثر بخش تر كردن سياست گذاري هاي خبري در روزنامه ها

شناسايي آسيب هاي موجود در فرايند سياستگذاري خبري در روزنامه هاي ورزشي

شناسايي ابعاد مختلف سياستگذاري خبري و عوامل موثر بر آن، در روزنامه هاي خبري

چکيده:

مدل سياستگذاري خبري -ترويج ورزش -روزنامه هاي ورزشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طاهر روشندل اربطاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اكبر فرهنگي استاد مشاور:
دکتر سيدمرتضي موسويان استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.