پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۵ دفاع:
۱۶۶۹ شناسه:
پدرام رشيديون دانشجو:
مطالعه ي نشانگان ضربه اي پسا جنگي در شخصيت هاي داستاني كتاب "نه داستان" جي. دي. سلينجر عنوان فارسي:
A Psychoanalytical Study of Post-war Traumatic Symptoms in the Fictional Characters of J.D. Salinger’s Nine Stories عنوان انگليسي:

This research is going to discuss the theory of psychological trauma and its common psychic disorder known as Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), which in some desperate and severe cases can lead to a higher risk of committing suicide or self-harm among patients. To this end, the representation of traumatic symptoms in some of J.D. Salinger’s fictional characters in Nine Stories were analyzed. Accordingly, the study has adopted a psychoanalytical approach based on Sigmund Freud’s concept of trauma. Following the analysis of posttraumatic stress disorder symptoms in Nine Stories based on trauma theory, it was revealed that the symptoms mainly are related to the traumatic memories and experiences of the characters in Nine Stories. Drawing on Freudian psychoanalysis, it can be argued that posttraumatic stress disorder symptoms in Nine Stories mainly reflect trauma as an essential element engraved in the characters’ minds, which then returns to reality as forms of memories, repressions, fantasies, dreams, or flashbacks according to the trauma theory. The genre, which has been selected as the research material is short story, appropriate for busy humans of the modern world. The materials this research has preferred as the secondary sources are mainly psychoanalytical, with a main focus on the concept of trauma theory. The data has been collected through library-oriented research. The types of research data chiefly consist of articles, essays, and books.

چکيده:

trauma, posttraumatic stress disorder, symptoms, psychoanalysis, J.D. Salinger

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حسين رمضان كيايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سوسن پورصنعتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.