پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۶ دفاع:
۱۶۵۶ شناسه:
حسين جنتي فر دانشجو:
طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار در شرايط اختلالات تصادفي تسهيلات و عدم قطعيت عنوان فارسي:
Sustainable supply chain network design under random facility disruptions and uncertainty عنوان انگليسي:

در پي مفاهيمي چون جهاني شدن، شركت‌ها و سازمان‌ها براي فراهم آوري كالاها با قيمت و كيفيت مناسب و در زمان تحويل كمتر براي مشتريان خود، به مديريت زنجيره‌تامين و لجستيك روي آورده‌اند. هدف فعاليت‌هاي زنجيره تأمين شناسايي تقاضاي مشتريان، بهبود قابليت پاسخ‌دهي به مشتريان، كنترل توليد يا فرآيندهاي خدمت رساني و همسويي اهداف شركاي زنجيره تأمين مي‌باشد. براي نيل به اين هدف شركت‌ها مي‌بايست استراتژي‌هاي مديريتي خود را براي پاسخ‌دهي سريع به حوادث غيرمنتظره در زنجيره تأمين، حذف و يا كاهش اثرات نامطلوب حوادث غيرمنتظره بهبود دهند.در اين رساله مساله طراحي شبكه زنجيره تامين با توجه به ابعاد توسعه پايدار يعني ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي انجام مي گيرد. علاوه بر اين با توجه به اهميت ريسك هاي موجود در زنجيره تامين، هنگام طراحي يك شبكه زنجيره تامين پايدار ريسك اختلالات تصادفي تسهيلات و عدم قطعيت هاي موجود در پارامترهاي شبكه زنجيره تامين مانند عدم قطعيت هاي موجود در تقاضا، ظرفيت تسهيلات و .... در نظر گرفته مي شوند.

چکيده:

طراحي شبكه زنجيره تامين،لجستيك،پايداري،توسعه پايدار،ريسك هاي اختلال، استواري، پايايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي محقر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي استاد مشاور:
دکتر جعفر حيدري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.