پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۶۵۴ شناسه:
احمد نعيمي دانشجو:
روايتگري داستان دانشكده مديريت خوب براي آينده عنوان فارسي:
The story of good management for the future عنوان انگليسي:

پاسخ به اين سوالات كه:ذينفعان اصلي در دانشكده مديريت كدامند؟از منظر ذينفعان دانشكده مديريت، نتيجه و خروجي و اثر نهايي داشكده مديريت چيست؟داستان ذينفعان گوناگون دانشكده مديريت كدامند؟چگونه ميتوان اين داستانها را با هم تلفيق كرد؟در اين پژوهش آمده است.

چکيده:

ذي نفع- روايتگري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر پورعزت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدحامد وارث استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.