پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۱۹ دفاع:
۱۶۳۵ شناسه:
جهانبخش غديري دانشجو:
تحليل مباني، اهداف و آثار نكاح موقت و دائم عنوان فارسي:
تحليل موارد غيرمصرح تفاوتهاي فقهي حقوقي ازدواج موقت با دائم عنوان انگليسي:

تحليل موارد غيرمصرح تفاوتهاي فقهي حقوقي ازدواج موقت با دائم و آثار حقوقي آن

چکيده:

Key terms: marriage, temporary, permanent, religious jurisprudence, implied

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي انصاري پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد طه مرقاتي استاد مشاور:
دکتر محمود كاظمي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.