پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۶۳۳ شناسه:
فاطمه اسلامي دانشجو:
اجراي ضوابط بين المللي بانكي در مديريت ريسك حقوقي و تطبيق عنوان فارسي:
اجراي ضوابط بين المللي بانكي در مديريت ريسك و حقوق تطبيقي عنوان انگليسي:

اجراي ضوابط بين المللي بانكي در مديريت ريسك و حقوق تطبيقي

چکيده:

مديريت ريسك، ريسك حقوقي، ريسك تطبيق، تستانداردهاي بانكي، حقوق نرم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امين جعفري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن صادقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.