پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۱ دفاع:
۱۶۲۲ شناسه:
محمدرضا عباسي دانشجو:
مسئوليت مدني ناشي از عيب قطعات خودرو با تأكيد بر رويه قضايي عنوان فارسي:
Civil Liability Due to Defect of Automobil Parts With Emphasis on Judiacial Procedures عنوان انگليسي:

با توجه به گستردگي و تنوع قطعات خودرو و همچنين تيراژ بالاي توليد شركتهاي خودروساز، رويه موجود در زمان حاضر آن است كه شركت هاي خودروسازي نسبت به تامين قطعات خود به شكل منفصله و يا زير مجموعه از شركت هاي ديگر اقدام نموده و عملاً مونتژ قطعات در شركت خودروسازي صورت مي پذيرد. هرچند كنترل قطعات در اين شركتها در بدو ورود و همچنين در محل قطعه ساز صورت مي پذيرد اما بدليل اتفاقي بودن كنترل ها و عمدتا تكية فرآيند كنترل بر اندازه گيري و بازدي چشمي، قطعات معيوب نيز وارد چرخه توليد شده و بعضاً با توجه به تاثير اين قطعات در ايمني سرنشينان، بعضا منجر به بروز صدمات جسمي و خسارات مالي مي گردد. در اين پايان نامه سعي بر آن است كه ضمن بررسي قوانين حاكم بر مسئوليت مدني خودروسازان ناشي از اين عيوب، روية قضايي و قواعد حاكم بر اين امور نيز مورد تأكيد قرار گيرد.

چکيده:

مسئوليت مدني، خودروساز، عيب قطعه، رويه قضايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود كاظمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن باديني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.