پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۸/۱ دفاع:
۱۶۱۳ شناسه:
رضا عليخاني دانشجو:
باز‌طراحي شبكه زنجيره تامين خرده‌فروشي تحت ملاحظات بازگشت‌پذيري و امداد بشردوستانه عنوان فارسي:
Retail supply chain network redesign under resilience and humanitarian relief considerations عنوان انگليسي:

در سال‌هاي اخير فجايع طبيعي زندگي مردم و اقتصاد كشورها را تحت تاثير قرار داده است. درك نقش بخش خصوصي در پاسخگويي به نيازهاي انساني و ايجاد بازگشت پذيري، عاملي كليدي است در مواجهه با اين چالش كه چگونه مي‌توان به طور كارا و اثربخش براثرات فجايع فائق آمد. پژوهش حاضر راهكارهايي براي مشاركت بخش دولتي و بخش خصوصي با هدف درك بهتر از امكان بكارگيري توانمندي‌هاي زنجيره تامين خرده‌فروشي در عمليات‌هاي بشردوستانه بنيان مي‌گذارد. براي رسيدن به هدف مذكور توانمند ساختن زنجيره تامين در برابر اختلالات و بازگشت‌پذيري عمليات‌هاي آن حياتي است.از اين رو دو مدل عمده يكي شامل انتخاب تامين كنندگان در زنجيره تامين و ديگري بازطراحي شبكه زنجيره تامين بررسي مي‌گردد. در مدل اول يك رويكرد روش تحقيق تركيبي مبتني بر بررسي‌هاي تجربي كمَي و مدل‌سازي تحليلي پيشنهاد مي‌گردد. استفاده از مجموعه‌هاي فازي نوع دوم و يك روش تصميم گيري چند براي كمَي سازي نظرات مديران براي برآورد ريسك استفاده مي‌گردد و يك مدل تحليل پوششي داده‌ها با ورودي و خروجي‌هاي مطلوب و نامطلوب براي ارزيابي و رتبه بندي تامين گنندگان ارائه مي‌گردد. اين رويكرد به طور همزمان معيارهاي ريسك و پايداري براي مسئله انتخاب تامين كنندگان مناسب در نظر گرفته و براي هم مديران ريسك پذير و هم مديران ريسك گريز مناسب است. در مدل دوم، يك مدل برنامه ريزي تصادفي دو مرحله‌اي براي طراحي همزمان شبكه زنجيره تامين خرده فروشي و بشردوستانه بسط داده مي‌شود. به منظور قادر بودن در عمليات‌هاي بشردوستانه شش استراتژي بازگشت پذيري براي زنجيره تامين خرده فروشي در برابر اختلالات پيشنهاد مي‌گردد كه ابعاد اساسي بازگشت‌پذيري شامل توانمندي‌هاي پيش‌كنشي، توانمندي‌هاي واكنشي، و كيفيت طراحي زنجيره را در بر مي‌گيرد. نتايج مدل اول حاكي از آن است كه بررسي ريسك‌هاي عملياتي و اختلال جداي از معيارهاي پايداري منجر به تصميمات درست براي مديران نخواهد بود. همچنين يافته‌هاي مدل دوم نشان مي‌دهد مشاركت زنجيره‌هاي تامين خرده فروشي و بشردوستانه باعث كاهش هزينه‌ها براي هر دو زنجيره و كاهش آلام مردم مي‌گردد.

چکيده:

باز‌طراحي شبكه زنجيره تامين خرده‌فروشي، بازگشت‌پذيري، امداد بشردوستانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدعلي ترابي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر Nezih Altay استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

پژوهش هاي نوين در تصميم گيري

/

بازطراحي شبكه زنجيره تامين خرده فروشي بر اساس قابليت هاي چندگانه بازگشت پذيري

رضا عليخاني و سيد علي ترابي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.